• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Godina 2017 - Kanton br.10

OSNOVNI PODACI O KANTONALNIM SLUŽBAMA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Kanton

Naziv službe

Adresa

Telefon

Fax

Rukovodilac

K-10

HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA ŽUPANIJSKI ZAVOD ZA UPOŠLJAVANJE LIVNO

Kralja Tvrtka 5
80 101 Livno

034/203-306
034/203-201

034/203-306

Ante Omazić, direktor

 

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENOSTI U LIVANJSKOM KANTONU U 2017. GODINI

Pokazatelji

jan

feb

mart

apr

maj

jun

jul

avg

sept

okt

nov

dec

1.

Broj zaposlenih

9.081 9.049 9.072

2.

Lica koja traže zaposlenje-ukupno

8.719 8.712 8.570 8.510

2.1.

-žena

4.496 4.492 4.431 4.416

3.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

3.106 3.096 3.061 3.027

4.

Stručna lica

6.573 6.565 6.452 6.411

5.

Nestručna lica

2.146 2.147 2.118 2.099

6.

Prijavljeni na evidenciju u toku mjeseca

232 132 147 117

7.

Zaposleni sa evidencije

98 74 200 102

8.

Prekinut radni odnos

47 21 39 14

9.

Brisani sa evidencije u toku mjeseca

251 139 289 177

10.

Realizovane prijave u toku mjeseca

156 83 215 106

11.

Korisnici novčane naknade

377 381 313 231

12.

Korisnici zdravstvenog osiguranja

6.527 6.533 6.396 6.360

13.

Demobilisani vojni obveznici

876 870 858 845
 

Publikacije

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Fond
adriatic
Ministarstvo rada
boljiposao
posao
agencijazarad
joob
YEP
Obuke.ba
eures
abeceda
fino

Anketa

Vama, kao poslodavcu, poticaj je potreban...