• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Godina 2017 - Kanton br.10

OSNOVNI PODACI O KANTONALNIM SLUŽBAMA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Kanton

Naziv službe

Adresa

Telefon

Fax

Rukovodilac

K-10

HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA ŽUPANIJSKI ZAVOD ZA UPOŠLJAVANJE LIVNO

Kralja Tvrtka 5
80 101 Livno

034/203-306
034/203-201

034/203-306

Ante Omazić, direktor

 

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENOSTI U LIVANJSKOM KANTONU U 2017. GODINI

Pokazatelji

jan

feb

mart

apr

maj

jun

jul

avg

sept

okt

nov

dec

1.

Broj zaposlenih

9.081 9.049 9.072 9.105 9.171 9.286 9.269 9.159 9.349 9.403 9.480 9.513

2.

Lica koja traže zaposlenje-ukupno

8.719 8.712 8.570 8.510 8.297 8.149 8.214 8.179 8.079 8.031 7.928 7.977

2.1.

-žena

4.496 4.492 4.431 4.416 4.342 4.229 4.318 4.295 4.223 4.184 4.113 4.115

3.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

3.106 3.096 3.061 3.027 2.965 3.613 3.640 3.631 3.645 3.611 3.561 3.539

4.

Stručna lica

6.573 6.565 6.452 6.411 6.241 6.113 6.205 6.214 6.127 6.093 6.021 6.051

5.

Nestručna lica

2.146 2.147 2.118 2.099 2.056 2.036 2.009 1.983 1.952 1.938 1.907 1.926

6.

Prijavljeni na evidenciju u toku mjeseca

232 132 147 117 145 150 312 197 241 206 201 207

7.

Zaposleni sa evidencije

98 74 200 102 248 178 140 114 248 142 215 82

8.

Prekinut radni odnos

47 21 39 14 37 94 201 115 112 109 104 155

9.

Brisani sa evidencije u toku mjeseca

251 139 289 177 358 298 247 214 359 254 304 158

10.

Realizovane prijave u toku mjeseca

156 83 215 106 277 184 165 115 212 193 183 98

11.

Korisnici novčane naknade

377 381 313 231 231 232 294 334 314 208 202 225

12.

Korisnici zdravstvenog osiguranja

6.527 6.533 6.396 6.360 6.185 6.063 6.237 6.134 6.045 6.010 5.923 5.974

13.

Demobilisani vojni obveznici

876 870 858 845 819 610 606 604 581 576 572 596
 

Publikacije

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Fond
adriatic
Ministarstvo rada
boljiposao
posao
agencijazarad
joob
YEP
Obuke.ba
eures
abeceda
fino

Anketa

Vama, kao poslodavcu, poticaj je potreban...