• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Godina 2017 - Kanton br.10

OSNOVNI PODACI O KANTONALNIM SLUŽBAMA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Kanton

Naziv službe

Adresa

Telefon

Fax

Rukovodilac

K-10

HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA ŽUPANIJSKI ZAVOD ZA UPOŠLJAVANJE LIVNO

Kralja Tvrtka 5
80 101 Livno

034/203-306
034/203-201

034/203-306

Ante Omazić, direktor

 

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENOSTI U LIVANJSKOM KANTONU U 2017. GODINI

Pokazatelji

jan

feb

mart

apr

maj

jun

jul

avg

sept

okt

nov

dec

1.

Broj zaposlenih

9.081 9.049

2.

Lica koja traže zaposlenje-ukupno

8.719 8.712 8.570

2.1.

-žena

4.496 4.492 4.431

3.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

3.106 3.096 3.061

4.

Stručna lica

6.573 6.565 6.452

5.

Nestručna lica

2.146 2.147 2.118

6.

Prijavljeni na evidenciju u toku mjeseca

232 132 147

7.

Zaposleni sa evidencije

98 74 200

8.

Prekinut radni odnos

47 21 39

9.

Brisani sa evidencije u toku mjeseca

251 139 289

10.

Realizovane prijave u toku mjeseca

156 83 215

11.

Korisnici novčane naknade

377 381 313

12.

Korisnici zdravstvenog osiguranja

6.527 6.533 6.396

13.

Demobilisani vojni obveznici

876 870 858
 

Publikacije

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Fond
adriatic
Ministarstvo rada
boljiposao
posao
agencijazarad
joob
YEP
Obuke.ba
eures
abeceda
fino

Anketa

Vama, kao poslodavcu, poticaj je potreban...