• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Godina 2017 - Kanton br.10

OSNOVNI PODACI O KANTONALNIM SLUŽBAMA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Kanton

Naziv službe

Adresa

Telefon

Fax

Rukovodilac

K-10

HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA ŽUPANIJSKI ZAVOD ZA UPOŠLJAVANJE LIVNO

Kralja Tvrtka 5
80 101 Livno

034/203-306
034/203-201

034/203-306

Ante Omazić, direktor

 

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENOSTI U LIVANJSKOM KANTONU U 2017. GODINI

Pokazatelji

jan

feb

mart

apr

maj

jun

jul

avg

sept

okt

nov

dec

1.

Broj zaposlenih

2.

Lica koja traže zaposlenje-ukupno

8.719

2.1.

-žena

4.496

3.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

3.106

4.

Stručna lica

6.573

5.

Nestručna lica

2.146

6.

Prijavljeni na evidenciju u toku mjeseca

232

7.

Zaposleni sa evidencije

98

8.

Prekinut radni odnos

47

9.

Brisani sa evidencije u toku mjeseca

251

10.

Realizovane prijave u toku mjeseca

156

11.

Korisnici novčane naknade

377

12.

Korisnici zdravstvenog osiguranja

6.527

13.

Demobilisani vojni obveznici

876
 

Publikacije

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Fond
adriatic
Ministarstvo rada
boljiposao
posao
agencijazarad
joob
YEP
Obuke.ba
eures
abeceda
fino

Anketa

Vama, kao poslodavcu, poticaj je potreban...