• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Godina 2016 - Kanton br.10

OSNOVNI PODACI O KANTONALNIM SLUŽBAMA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Kanton

Naziv službe

Adresa

Telefon

Fax

Rukovodilac

K-10

HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA ŽUPANIJSKI ZAVOD ZA UPOŠLJAVANJE LIVNO

Kralja Tvrtka 5
80 101 Livno

034/203-306
034/203-201

034/203-306

Ante Omazić, direktor

 

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENOSTI U LIVANJSKOM KANTONU U 2016. GODINI

Pokazatelji

jan

feb

mart

apr

maj

jun

jul

avg

sept

okt

nov

dec

1.

Broj zaposlenih

9.261 9.265 9.321 9.387 9.486 9.522 9.488 9.403 9.614 9.631 9.627 9.526

2.

Lica koja traže zaposlenje-ukupno

9.192 9.102 9.139 8.990 8.798 8.727 8.880 8.825 8.694 8.662 8.654 8.738

2.1.

-žena

4.615 4.553 4.584 4.558 4.470 4.431 4.559 4.554 4.467 4.499 4.490 4.503

3.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

3.357 3.337 3.340 3.291 3.207 3.183 3.233 3.183 3.179 3.161 3.162 3.174

4.

Stručna lica

6.950 6.881 6.914 6.800 6.636 6.591 6.751 6.703 6.577 6.555 6.539 6.592

5.

Nestručna lica

2.242 2.221 2.225 2.190 2.162 2.136 2.129 2.122 2.117 2.107 2.115 2.146

6.

Prijavljeni na evidenciju u toku mjeseca

186 205 255 161 106 191 340 180 210 211 176 239

7.

Zaposleni sa evidencije

104 121 153 226 178 153 133 143 240 149 121 78

8.

Prekinut radni odnos

21 33 37 53 25 54 107 23 27 27 29 68

9.

Brisani sa evidencije u toku mjeseca

266 295 218 310 298 262 187 235 341 243 184 155

10.

Realizovane prijave u toku mjeseca

0 143 152 228 220 191 130 171 258 176 157 130

11.

Korisnici novčane naknade

317 312 285 290 240 235 326 342 331 304 249 278

12.

Korisnici zdravstvenog osiguranja

6.751 6.647 6.668 6.531 6.381 6.340 6.529 6.501 6.407 6.395 6.401 6.483

13.

Demobilisani vojni obveznici

1.008 1.006 1.006 981 967 960 958 945 932 919 916 919
 

Publikacije

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Fond
adriatic
Ministarstvo rada
boljiposao
posao
agencijazarad
joob
YEP
Obuke.ba
eures
abeceda
fino

Anketa

Vama, kao poslodavcu, poticaj je potreban...