• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Godina 2015 - Kanton br.10a

OSNOVNI PODACI O KANTONALNIM SLUŽBAMA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Kanton

Naziv službe

Adresa

Telefon

Fax

Rukovodilac

K-10

HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA ŽUPANIJSKI ZAVOD ZA UPOŠLJAVANJE LIVNO

Kralja Tvrtka 5
80 101 Livno

034/203-306
034/203-201

034/203-306

Ante Omazić, direktor

 

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENOSTI U LIVANJSKOM KANTONU U 2015. GODINI

Pokazatelji

jan

feb

mart

apr

maj

jun

jul

avg

sept

okt

nov

dec

1.

Broj zaposlenih

9.394

9.380
9.355

9.438

9.503
9.593

9.513

9.426

9.5412.

Lica koja traže zaposlenje-ukupno

9.452 9.441 9.415 9.267 9.186 9.166 9.252 9.233 9.247 9.161

2.1.

-žena

4.657 4.654 4.653 4.606 4.574 4.605 4.692 4.709 4.687 4.636

3.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

3.489 3.476 3.459 3.394 3.358 3.347 3.399 3.397 3.466 3.430

4.

Stručna lica

7.139 7.138 7.112 6.991 6.908 6.894 7.009 7.016 7.026 6.947

5.

Nestručna lica

2.313 2.303 2.303 2.276 2.278 2.272 2.243 2.217 2.221 2.214

6.

Prijavljeni na evidenciju u toku mjeseca

206 155 140 114 121 208 309 217 268 180

7.

Zaposleni sa evidencije

93 109 101 167 125 169 114 151 191 166

8.

Prekinut radni odnos

44 26 32 22 21 63 89 34 26 15

9.

Brisani sa evidencije u toku mjeseca

194 166 166 262 202 228 223 236 254 266

10.

Realizovane prijave u toku mjeseca

1 108 0 200 0 183 2 165 232 218

11.

Korisnici novčane naknade

305 260 279 236 236 225 264 346 344 263

12.

Korisnici zdravstvenog osiguranja

6.765 6.765 6.749 6.633 6.574 6.569 6.705 6.736 6.753 6.691

13.

Demobilisani vojni obveznici

1.112 1.116 1.107 1.098 1.093 1.076 1.057 1.049 1.045 1.032