• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Godina 2014 - Kanton br.10

OSNOVNI PODACI O KANTONALNIM SLUŽBAMA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Kanton

Naziv službe

Adresa

Telefon

Fax

Rukovodilac

K-10

HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA ŽUPANIJSKI ZAVOD ZA UPOŠLJAVANJE LIVNO

Kralja Tvrtka 5
80 101 Livno

034/203-306
034/203-201

034/203-306

Ante Omazić, direktor

 

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENOSTI U LIVANJSKOM KANTONU U 2014. GODINI

Pokazatelji

jan

feb

mart

apr

maj

jun

jul

avg

sept

okt

nov

dec

1. Broj zaposlenih
9.260

9.366

9.397

9.434

9.450

9.497

9.468

9.431
9.611

9.621

9.587

2. Lica koja traže zaposlenje-ukupno 9.574 9.498 9.393 9.360 9.277 9.279 9.441 9.473 9.394 9.395 9.415 9.440
2.1. -žene 4.629 4.608 4.591 4.594 4.582 4.603 4.710 4.739 4.666 4.669 4.675 4.670
3. Lica koja traže zaposlenje prvi put 3.497 3.480 3.420 3.403 3.367 3.368 3.443 3.455 3.473 3.474 3.466 3.497
4. Stručna lica 7.166 7.103 7.007 6.986 6.924 6.928 7.098 7.136 7.075 7.096 7.108 7.125
5. Nestručna lica 2.408 2.395 2.386 2.374 2.353 2.351 2.343 2.337 2.319 2.299 2.307 2.315
6. Prijavljeni na evid. u toku mjeseca 211 118 141 125 126 197 347 202 225 219 252 235
7. Zaposleni sa evidencije -ukupno 71 121 150 98 92 143 128 102 207 81 65 68
8. Prekinut radni odnos 42 16 27 25 25 41 68 25 33 12 19 42
9. Brisani sa evid. u toku mjeseca 129 194 246 158 209 195 185 170 304 218 232 210
10. Realizovane prijave u toku mjeseca 89 0 0 0 1 2 2 1 1 133 1 0
11. Korisnici novčane naknade 450 433 392 352 298 292 324 338 259 325 236 260
12. Korisnici zdravstvenog osiguranja 6.698 6.632 6.552 6.530 6.476 6.476 6.637 6.678 6.634 6.659 6.693 6.698
13. Demobilisani vojni obveznici 1.229 1.219 1.197 1.183 1.165 1.154 1.146 1.141 1.133 1.127 1.126 1.229
 

Publikacije

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Fond
adriatic
Ministarstvo rada
boljiposao
posao
agencijazarad
joob
YEP
Obuke.ba
eures
abeceda
fino

Anketa

Vama, kao poslodavcu, poticaj je potreban...