• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Godina 2013 - Kanton br.10

OSNOVNI PODACI O KANTONALNIM SLUŽBAMA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Kanton

Naziv službe

Adresa

Telefon

Fax

Rukovodilac

K-10

JU "Služba za zapošljavanje Livanjskog kantona"

Kralja Tvrtka 5
80 101 Livno

034/203-306
034/203-201

034/203-306

Ante Omazić, direktor

 

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENOSTI U LIVANJSKOM KANTONU U 2013. GODINI

Pokazatelji

jan

feb

mart

apr

maj

jun

jul

avg

sept

okt

nov

dec

1. Broj zaposlenih 9.542 9.403 9.343 9.343 9.393 9.420 9.444 9.322 9.331 9.287 9.248
2. Lica koja traže zaposlenje-ukupno 9.033 9.047 9.106 9.067 8.990 9.010 9.222 9.332 9.380 9.358 9.412 9.492
2.1. -žene 4.396 4.408 4.431 4.435 4.420 4.433 4.532 4.600 4.592 4.575 4.599 4.608
3. Lica koja traže zaposlenje prvi put 3.441 3.412 3.447 3.426 3.385 3.396 3.464 3.518 3.552 3.522 3.516 3.502
4. Stručna lica 6.660 6.676 6.731 6.704 6.638 6.647 6.847 6.959 7.003 6.981 7.026 7.102
5. Nestručna lica 2.373 2.371 2.375 2.363 2.352 2.363 2.375 2.373 2.377 2.377 2.386 2.390
6. Prijavljeni na evid. u toku mjeseca 309 157 178 147 106 149 376 217 238 187 180 216
7. Zaposleni sa evidencije -ukupno 112 59 80 116 108 93 79 51 114 132 68 72
8. Prekinut radni odnos 62 28 29 34 16 31 97 46 24 55 21 57
9. Brisani sa evid. u toku mjeseca 176 143 119 186 183 129 164 107 190 209 126 136
10. Zaposleni sa evidencije - posredovanjem službe 20 8 1 3 0 0 1 0 4 91 0 40
11. Korisnici novčane naknade 217 373 402 388 349 333 424 417 394 276 399 387
12. Korisnici zdravstvenog osiguranja 6.005 6.054 6.144 6.118 6.060 6.084 6.286 6.381 6.448 6.460 6.520 6.626
13. Demobilisani vojni obveznici 1.247 1.245 1.248 1.244 1.233 1.233 1.229 1.229 1.227 1.224 1.219 1.224
 

Publikacije

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Fond
adriatic
Ministarstvo rada
boljiposao
posao
agencijazarad
joob
YEP
Obuke.ba
eures
abeceda
fino

Anketa

Vama, kao poslodavcu, poticaj je potreban...