• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Godina 2012 - Kanton br.10

OSNOVNI PODACI O KANTONALNIM SLUŽBAMA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Kanton

Naziv službe

Adresa

Telefon

Fax

Rukovodilac

K-10

JU "Služba za zapošljavanje Livanjskog kantona"

Kralja Tvrtka 5
80 101 Livno

034/203-306
034/203-201

034/203-306

Ante Omazić, direktor

 

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENOSTI U LIVANJSKOM KANTONU U 2012. GODINI

Pokazatelji

jan

feb

mart

apr

maj

jun

jul

avg

sept

okt

nov

dec

1.

Broj zaposlenih

9.625 9.526 9.575 9.542 9.567 9.589 9.607 9.690 9.641
9.513
9.497

2.

Lica koja traže zaposlenje-ukupno

8.801 8.899 8.814 8.766 8.709 8.684 8.721 8.783 8.835 8.821 8.799 8.900

2.1.

-žene

4.269 4.310 4.267 4.252 4.250 4.236 4.259 4.286 4.314 4.330 4.317 4.343

3.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

3.510 3.478 3.460 3.442 3.418 3.409 3.458 3.503 3.516 3.503 3.461 3.470

4.

Stručna lica

6.395 6.463 6.410 6.368 6.332 6.321 6.369 6.431 6.486 6.506 6.481 6.563

5.

Nestručna lica

2.406 2.436 2.404 2.398 2.377 2.363 2.352 2.352 2.349 2.315 2.318 2.337

6.

Prijavljeni na evidenciju u toku mjeseca

210 253 187 111 109 102 211 174 197 200 162 187

7.

Zaposleni sa evidencije

91 78 127 86 112 67 89 70 71 82 93 40

8.

Prekinut radni odnos

25 13 14 18 3 9 15 15 16 15 17 48

9.

Brisani sa evid. u toku mjeseca

212 157 272 159 166 127 174 112 145 214 184 86

10.

Prijave o potrebama za radnicima

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11.

Realizovane prijave u toku mjeseca

1 17 8 3 1 1 0 1 0 4 35 3

12.

Korisnici novčane naknade

168 143 165 208 156 181 166 145 157 179 186 189

13.

Korisnici zdravstvenog osiguranja

5.410 5.554 5.512 5.493 5.451 5.454 5.498 5.538 5.635 5.728 5.756 5.847

14.

Demobilisani vojni obveznici

1.372 1.359 1.334 1.329 1.310 1.302 1.290 1.284 1.280 1.247 1.242 1.247