• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Godina 2011 - Kanton br.10

OSNOVNI PODACI O KANTONALNIM SLUŽBAMA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Kanton

Naziv službe

Adresa

Telefon

Fax

Rukovodilac

K-10

JU "Služba za zapošljavanje Livanjskog kantona"

Kralja Tvrtka 5
80 101 Livno

034/203-306
034/203-201

034/203-306

Ante Omazić, direktor

 

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENOSTI U LIVANJSKOM KANTONU U 2011. GODINI

Pokazatelji

jan

feb

mart

apr

maj

jun

jul

avg

sept

okt

nov

dec

1.

Broj zaposlenih

9.715 9.369 9.687 9.664 9.669 9.580 9.564 9.521 9.731 9.712 9.702 0

2.

Lica koja traže zaposlenje-ukupno

8.737 8.672 8.740 8.694 8.586 8.616 8.681 8.739 8.714 8.745 8.734 8.803

2.1.

-žene

4.158 4.130 4.177 4.195 4.159 4.174 4.217 4.243 4.230 4.231 4.232 4.267

3.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

3.662 3.600 3.606 3.568 3.514 3.528 3.584 3.599 3.579 3.573 3.546 3.547

4.

Stručna lica

6.272 6.216 6.274 6.230 6.146 6.177 6.260 6.322 6.311 6.338 6.343 6.395

5.

Nestručna lica

2.465 2.456 2.466 2.464 2.440 2.439 2.421 2.417 2.403 2.407 2.391 2.408

6.

Prijavljeni na evidenciju u toku mjeseca

145 153 155 152 100 158 213 174 247 184 153 152

7.

Zaposleni sa evidencije

77 60 61 72 121 74 48 71 183 61 53 31

8.

Prekinut radni odnos

27 12 14 28 20 8 15 22 17 29 11 45

9.

Brisani sa evid. u toku mjeseca

106 218 87 198 208 128 148 116 272 153 164 83

10.

Prijave o potrebama za radnicima

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11.

Realizovane prijave u toku mjeseca

2 0 2 0 0 2 0 2 9 2 0 3

12.

Korisnici novčane naknade

194 199 191 220 173 161 142 149 155 141 147 149

13.

Korisnici zdravstvenog osiguranja

4.972 4.936 4.984 4.970 4.948 4.975 5.040 5.104 5.162 5.249 5.313 5.370

14.

Demobilisani vojni obveznici

1.567 1.553 1.535 1.509 1.472 1.465 1.440 1.439 1.409 1.394 1.385 1.384
 

Publikacije

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Fond
adriatic
Ministarstvo rada
boljiposao
posao
agencijazarad
joob
YEP
Obuke.ba
eures
abeceda
fino

Anketa

Vama, kao poslodavcu, poticaj je potreban...