• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Godina 2010 - Kanton br.10

OSNOVNI PODACI O KANTONALNIM SLUŽBAMA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Kanton

Naziv službe

Adresa

Telefon

Fax

Rukovodilac

K-10

JU "Služba za zapošljavanje Livanjskog kantona"

Kralja Tvrtka 5
80 101 Livno

034/203-306
034/203-201

034/203-306

Ante Omazić , v.d. ravnatelj

 

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENOSTI U LIVANJSKOM KANTONU U 2010. GODINI

Pokazatelji

jan

feb

mart

apr

maj

jun

jul

avg

sept

okt

nov

dec

1.

Broj zaposlenih

9.440 9.369 9.336 9.403 9.428 9.411 9.438 9.482 9.642 9.669 9.613 9.581

2.

Lica koja traže zaposlenje-ukupno

8.510 8.483 8.584 8.528 8.515 8.477 8.614 8.589 8.498 8.640 8.636 8.698

2.1.

-žene

3.987 3.972 4.029 4.007 3.994 3.979 4.061 4.065 4.032 4.113 4.144 4.165

3.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

3.634 3.605 3.626 3.609 3.596 3.559 3.629 3.629 3.627 3.674 3.655 3.660

4.

Stručna lica

6.011 5.979 6.063 6.012 6.007 5.993 6.123 6.116 6.052 6.168 6.188 6.236

5.

Nestručna lica

2.499 2.504 2.521 2.516 2.508 2.484 2.491 2.473 2.446 2.472 2.448 2.462

6.

Prijavljeni na evidenciju u toku mjeseca

209 136 190 119 146 126 249 154 219 225 175 239

7.

Zaposleni sa evidencije

74 89 41 115 106 52 64 115 149 90 46 56

8.

Prekinut radni odnos

17 8 27 18 7 12 13 11 9 11 35 24

9.

Brisani sa evid. u toku mjeseca

140 163 89 175 159 164 112 179 310 83 179 177

10.

Prijave o potrebama za radnicima

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11.

Realizovane prijave u toku mjeseca

0 0 1 1 1 0 3 13 37 2 1 3

12.

Korisnici novčane naknade

245 218 240 197 176 172 194 119 173 290 179 182

13.

Korisnici zdravstvenog osiguranja

4.573 4.612 4.682 4.658 4.645 4.636 4.716 4.716 4.742 4.814 4.856 4.902

14.

Demobilisani vojni obveznici

1.716 1.700 1.694 1.687 1.677 1.661 1.655 1.638 1.606 1.607 1.584 1.569
 

Publikacije

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Fond
adriatic
Ministarstvo rada
boljiposao
posao
agencijazarad
joob
YEP
Obuke.ba
eures
abeceda
fino

Anketa

Vama, kao poslodavcu, poticaj je potreban...