• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Godina 2009 - Kanton br.10

OSNOVNI PODACI O KANTONALNIM SLUŽBAMA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Kanton

Naziv službe

Adresa

Telefon

Fax

Rukovodilac

K-10

JU "Služba za zapošljavanje Livanjskog kantona"

Kralja Tvrtka 5
80 101 Livno

034/203-306
034/203-201

034/203-306

Ante Omazić , v.d. ravnatelj

 

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENOSTI U LIVANJSKOM KANTONU U 2009. GODINI

Pokazatelji

jan

feb

mart

apr

maj

jun

jul

avg

sept

okt

nov

dec

1.

Broj zaposlenih

9.594 9.612 9.658 9.705 9.803 9.844 9.842 9.773 9.843 9.828 9.793 9.745

2.

Lica koja traže zaposlenje-ukupno

8.458 8.397 8.437 8.372 8.302 8.265 8.321 8.356 8.304 8.383 8.404 8.441

2.1.

-žene

3.914 3.895 3.930 3.916 3.872 3.861 3.877 3.916 3.904 3.948 3.958 3.970

3.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

3.979 3.915 3.914 3.870 3.816 3.773 3.779 3.730 3.709 3.724 3.706 3.682

4.

Stručna lica

5.923 5.881 5.914 5.872 5.810 5.783 5.858 5.885 5.855 5.926 5.941 5.969

5.

Nestručna lica

2.535 2.516 2.523 2.500 2.492 2.482 2.463 2.471 2.449 2.457 2.463 2.472

6.

Prijavljeni na evidenciju u toku mjeseca

146 160 216 135 90 147 205 191 191 209 165 130

7.

Zaposleni sa evidencije

53 81 64 101 96 88 75 64 97 76 78 40

8.

Prekinut radni odnos

23 9 10 15 10 13 21 57 7 25 10 22

9.

Brisani sa evid. u toku mjeseca

152 221 176 200 160 184 149 156 243 130 144 93

10.

Prijave o potrebama za radnicima

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11.

Realizovane prijave u toku mjeseca

1 1 2 0 2 0 3 2 0 2 4 2

12.

Korisnici novčane naknade

96 94 97 93 92 89 92 117 139 134 150 159

13.

Korisnici zdravstvenog osiguranja

4.374 4.346 4.387 4.356 4.320 4.311 4.373 4.425 4.428 4.484 4.522 4.545

14.

Demobilisani vojni obveznici

1.899 1.876 1.861 1.839 1.827 1.810 1.795 1.787 1.748 1.742 1.730 1.729
 

Publikacije

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Fond
adriatic
Ministarstvo rada
boljiposao
posao
agencijazarad
joob
YEP
Obuke.ba
eures
abeceda
fino

Anketa

Vama, kao poslodavcu, poticaj je potreban...