• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Godina 2008 - Kanton br.10

OSNOVNI PODACI O KANTONALNIM SLUŽBAMA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Kanton

Naziv službe

Adresa

Telefon

Fax

Rukovodilac

K-10

JU "Služba za zapošljavanje Livanjskog kantona"

Kralja Tvrtka 5
80 101 Livno

034/203-306
034/203-201

034/203-306

Ante Omazić , v.d. ravnatelj

 

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENOSTI U LIVANJSKOM KANTONU U 2008. GODINI

Pokazatelji

jan

feb

mart

apr

maj

jun

jul

avg

sept

okt

nov

dec

1.

Broj zaposlenih

9.541 9.554 9.544 9.661 9.728 9.765 9.742 9.738 9.698 9.714 9.726

2.

Lica koja traže zaposlenje-ukupno

9.049 9.028 8.789 8.592 8.493 8.474 8.565 8.538 8.465 8.562 8.471 8.464

2.1.

-žene

3.977 4.000 3.885 3.810 3.791 3.786 3.840 3.846 3.810 3.914 3.910 3.905

3.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

4.463 4.388 4.230 4.127 4.119 4.104 4.148 4.130 4.085 4.120 4.044 4.017

4.

Stručna lica

6.437 6.397 6.239 6.050 5.962 5.950 6.034 6.010 5.948 5.986 5.937 5.919

5.

Nestručna lica

2.612 2.631 2.550 2.542 2.531 2.524 2.531 2.528 2.517 2.576 2.534 2.545

6.

Prijavljeni na evidenciju u toku mjeseca

57 317 171 128 100 177 272 132 223 260 236 189

7.

Zaposleni sa evidencije

0 86 70 143 82 84 92 52 107 86 225 74

8.

Prekinut radni odnos

0 9 10 6 6 13 15 7 14 7 6 16

9.

Brisani sa evid. u toku mjeseca

324 338 410 325 199 196 181 159 296 163 327 196

10.

Prijave o potrebama za radnicima

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11.

Realizovane prijave u toku mjeseca

0 9 0 5 0 3 0 1 0 1 4 0

12.

Korisnici novčane naknade

99 89 92 84 74 67 886 99 87 89 95 93

13.

Korisnici zdravstvenog osiguranja

4.600 4.550 4.453 4.333 4.556 4.473 4.424 4.393 4.425 4.422 4.385 4.353

14.

Demobilisani vojni obveznici

2.120 2.112 2.104 2.079 2.045 2.027 2.020 2.000 1.980 1.967 1.922 1.914
 

Publikacije

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Fond
adriatic
Ministarstvo rada
boljiposao
posao
agencijazarad
joob
YEP
Obuke.ba
eures
abeceda
fino

Anketa

Vama, kao poslodavcu, poticaj je potreban...