• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Godina 2007 - Kanton br.10

OSNOVNI PODACI O KANTONALNIM SLUŽBAMA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Kanton

Naziv službe

Adresa

Telefon

Fax

Rukovodilac

K-10

JU "Služba za zapošljavanje Livanjskog kantona"

Kralja Tvrtka 5
80 101 Livno

034/203-306
034/203-201

034/203-306

Brčić Javorka, v.d. ravnatelja

 

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENOSTI U LIVANJSKOM KANTONU U 2007. GODINI

Pokazatelji

jan

feb

mart

apr

maj

jun

jul

avg

sept

okt

nov

dec

1.

Broj zaposlenih

10.402
10.455
10.640
10.640
10.638
10.643
11.043
11.033
11.050
9.643
9.643

2.

Lica koja traže zaposlenje-ukupno

8.359
8.696
8.989
8.989
9.154
9.260
9.180
9.245
9.243
9.305
9.312
9.316

2.1.

-žene

3.832
3.889
3.923
3.923
3.963
3.997
3.973
4.023
4.059
4.103
4.107
4.106

3.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

4.540
4.614
4.692
4.692
4.731
4.756
4.663
4.683
4.643
4.651
4.654
4.629

4.

Stručna lica

6.188
6.365
6.479
6.479
6.584
6.662
6.597
6.634
6.609
6.656
6.656
6.645

5.

Nestručna lica

2.171
2.331
2.510
2.510
2.570
2.598
2.583
2.611
2.634
2.649
2.656
2.671

6.

Prijavljeni na evidenciju u toku mjeseca

365
437
449
449
167
241
222
121
171
157
29
79

7.

Zaposleni sa evidencije

61
40
72
72
76
84
266
11
53
69
16
7

8.

Prekinut radni odnos

15
11
8
8
11
5
9
40
13
10
0
0

9.

Brisani sa evid. u toku mjeseca

191
100
156
156
111
135
302
56
173
95
22
75

10.

Prijave o potrebama za radnicima

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

11.

Realizovane prijave u toku mjeseca

3
3
6
6
1
5
3
4
0
1
0
0

12.

Korisnici novčane naknade

71
84
84
84
58
51
20
37
66
61
55
34

13.

Korisnici zdravstvenog osiguranja

4.407
4.424
4.847
4.847
4.815
4.781
4.657
4.680
4.673
4.697
4.699
4.679

14.

Demobilisani vojni obveznici

1.004
1.378
1.864
1.864
1.977
2.043
2.094
2.116
2.108
2.105
2.103
2.103
 

Publikacije

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Fond
adriatic
Ministarstvo rada
boljiposao
posao
agencijazarad
joob
YEP
Obuke.ba
eures
abeceda
fino

Anketa

Vama, kao poslodavcu, poticaj je potreban...