• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Godina 2006 - Kanton br.10

OSNOVNI PODACI O KANTONALNIM SLUŽBAMA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Kanton

Naziv službe

Adresa

Telefon

Fax

Rukovodilac

K-10

JU "Služba za zapošljavanje Livanjskog kantona"

Kralja Tvrtka 5
80 101 Livno

034/203-306
034/203-201

034/203-306

Brčić Javorka, v.d. ravnatelja

 

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENOSTI U LIVANJSKOM KANTONU U 2006. GODINI

Pokazatelji

jan

feb

mart

apr

maj

jun

jul

avg

sept

okt

nov

dec

1.

Broj zaposlenih

10.319

10.398

10.341

10.405

10.385

10.401

10.410

10.385

10.437

10.455

2.

Lica koja traže zaposlenje-ukupno

7.950

7.952

8.002

8.063

8.098

8.135

8.190

8.212

8.068

8.131

8.076

8.185

2.1.

-žene

3.738

3.737

3.771

3.789

3.802

3.821

3.865

3.857

3.760

3.778

3.764

3.814

3.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

4.534

4.542

4.593

4.637

4.656

4.701

4.684

4.803

4.345

4.356

4.579

4.541

4.

Stručna lica

5.951

5.943

5.981

6.026

6.031

6.052

6.121

6.130

6.033

6.092

6.050

6.110

5.

Nestručna lica

1.999

2.009

2.021

2.037

2.067

2.083

2.069

2.082

2.035

2.039

2.026

2.075

6.

Prijavljeni na evidenciju u toku mjeseca

155

144

212

128

155

130

195

158

106

169

76

227

7.

Zaposleni sa evidencije

29

74

110

47

61

76

98

104

71

11

16

72

8.

Prekinut radni odnos

52

24

27

27

25

30

28

42

4

4

5

5

9.

Brisani sa evid. u toku mjeseca

85

142

162

67

120

93

140

136

250

106

131

118

10.

Prijave o potrebama za radnicima

55

51

73

42

70

49

61

84

9

9

0

0

11.

Realizovane prijave u toku mjeseca

22

56

103

29

36

59

57

56

18

14

7

40

12.

Korisnici novčane naknade

101

92

88

80

83

68

68

73

53

53

52

60

13.

Korisnici zdravstvenog osiguranja

4.311

4.307

4.338

4.352

4.342

4.357

4.430

4.454

4.327

4.218

4.393

4.382

14.

Demobilisani vojni obveznici

661

651

650

648

643

638

627

626

603

604

598

596
 

Publikacije

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Fond
adriatic
Ministarstvo rada
boljiposao
posao
agencijazarad
joob
YEP
Obuke.ba
eures
abeceda
fino

Anketa

Vama, kao poslodavcu, poticaj je potreban...