• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Godina 2005 - Kanton br.10

OSNOVNI PODACI O KANTONALNIM SLUŽBAMA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Kanton

Naziv službe

Adresa

Telefon

Fax

Rukovodilac

K-10

JU "Služba za zapošljavanje Livanjskog kantona"

Kralja Tvrtka 5
80 101 Livno

034/203-306
034/203-201

034/203-306

Brčić Javorka, v.d. ravnatelja

 

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENOSTI U LIVANJSKOM KANTONU U 2005. GODINI

Pokazatelji

jan

feb

mart

apr

maj

jun

jul

avg

sept

okt

nov

dec

1.

Broj zaposlenih

10.404

10.464

10.033

10.058

10.087

10.123

10.050

10.036

10.140

10.136

10.123

10.219

2.

Lica koja traže zaposlenje-ukupno

7.800

7.870

7.936

8.000

7.546

7.563

7.695

7.723

7.832

7.840

7.852

7.880

2.1.

-žene

3.577

3.622

3.663

3.676

3.485

3.486

3.559

3.584

3.658

3.666

3.679

3.696

3.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

4.526

4.581

4.491

4.649

4.336

4.342

4.443

4.426

4.496

4.514

4.510

4.515

4.

Stručna lica

5.829

5.863

5.895

5.935

5.599

5.617

5.750

5.772

5.886

5.883

5.885

5.905

5.

Nestručna lica

1.971

2.007

2.041

2.065

1.947

1.946

1.945

1.951

1.946

1.957

1.967

1.975

6.

Prijavljeni na evid. u toku mjeseca

294

181

138

123

92

135

206

130

212

116

120

89

7.

Zaposleni sa evidencije

65

50

42

44

81

71

39

72

53

58

52

19

8.

Prekinut radni odnos

66

21

35

55

36

40

37

39

40

29

40

30

9.

Brisani sa evid. u toku mjeseca

124

111

72

59

546

118

74

102

103

108

108

61

10.

Prijave o potrebama za radnicima

34

37

25

19

54

26

39

36

35

41

55

17

11.

Realizovane prijave u toku mjeseca

42

29

29

46

79

27

34

68

34

43

41

14

12.

Korisnici novčane naknade

104

156

154

142

135

116

121

107

103

75

91

94

13.

Korisnici zdravstvenog osiguranja

4.174

4.214

4.256

4.289

4.102

4.113

4.211

4.231

4.290

4.306

4.305

4.308

14.

Demobilisani vojni obveznici

736

735

730

741

698

689

686

682

685

681

667

664

 

Publikacije

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Fond
adriatic
Ministarstvo rada
boljiposao
posao
agencijazarad
joob
YEP
Obuke.ba
eures
abeceda
fino

Anketa

Vama, kao poslodavcu, poticaj je potreban...