• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Godina 2004 - Kanton br.10

OSNOVNI PODACI O KANTONALNIM SLUŽBAMA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Kanton

Naziv službe

Adresa

Telefon

Fax

Rukovodilac

K-10

JU "Služba za zapošljavanje Livanjskog kantona"

Kralja Tvrtka 5
80 101 Livno

034/203-306
034/203-201

034/203-306

Brčić Javorka, v.d. ravnatelja

 

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENOSTI U LIVANJSKOM KANTONU U 2004. GODINI

Pokazatelji

jan

feb

mart

apr

maj

jun

jul

avg

sept

okt

nov

dec

1.

Broj zaposlenih

10.106

10.094

10.310

10.367

10.430

10.349

10.363

10.396

10.558

10.544

10.510

10.513

2.

Lica koja traže zaposlenje-ukupno

6.979

7.023

7.066

7.094

7.165

7.155

7.300

7.333

7.410

7.465

7.559

7.630

2.1.

-žene

3.333

3.339

3.346

3.351

3.353

3.386

3.415

3.444

3.477

3.486

3.521

3.494

3.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

4.144

4.140

4.158

4.201

4.187

4.205

4.278

4.288

4.375

4.382

4.444

4.474

4.

Stručna lica

5.249

5.278

5.300

5.317

5.375

5.352

5.479

5.497

5.584

5.616

5.672

5.727

5.

Nestručna lica

1.730

1.745

1.766

1.777

1.790

1.803

1.821

1.836

1.826

1.849

1.887

1.903

6.

Prijavljeni na evid. u toku mjeseca

79

121

119

79

127

110

212

146

222

189

155

228

7.

Zaposleni sa evidencije

19

32

42

27

27

32

22

20

47

43

27

81

8.

Prekinut radni odnos

23

18

24

20

31

28

45

25

42

78

61

47

9.

Brisani sa evid. u toku mjeseca

32

75

79

27

27

32

22

20

47

43

61

157

10.

Prijave o potrebama za radnicima

52

45

83

63

40

21

19

28

54

23

37

42

11.

Realizovane prijave u toku mjeseca

27

19

47

43

28

22

10

17

51

33

34

41

12.

Korisnici novčane naknade

100

99

104

88

83

84

87

79

95

84

74

80

13.

Korisnici zdravstvenog osiguranja

3.701

3.710

3.700

3.709

3.706

3.721

3.777

3.767

3.838

3.959

4.179

4.197

14.

Demobilisani vojni obveznici

815

802

787

782

778

777

775

749

757

713

745

741

 

Publikacije

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Fond
adriatic
Ministarstvo rada
boljiposao
posao
agencijazarad
joob
YEP
Obuke.ba
eures
abeceda
fino

Anketa

Vama, kao poslodavcu, poticaj je potreban...