• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Godina 2003 - Kanton br.10

OSNOVNI PODACI O KANTONALNIM SLUŽBAMA ZA ZAPOŠLJAVANJE

kanton
NAZIV SLUŽBE
A d r e s a
Telefon
F a x
Rukovodilac

K-10
Hercegbosanska županija
"Županijski zavod za upošljavanje"
Kralja Tvrtka 5,
L i v n o
034 203-306
034 203-306
Mate Franjičević,
ravnatelj
Marija Križanac,
pomoćnik ravnatelja

 

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENOSTI U KANTONU K10 U 2003. GODINI
Pokazatelji
JAN
FEB
MAR
APR
MAJ
JUN
JUL
AVG
SEP
OKT
NOV
DEC
Broj zaposlenih

9.891

9.900

9.893

9.761

9.791

9.856

4.076

9.942

10.021

10.134

9.986

10.092

Lica koja traže zaposlenje - UKUPNO

6.499

6.576

6.600

6.631

6.564

6.587

3.958

3.855

6.954

7.023

6.968

6.933

Žene

3.024

3.079

3.101

3.115

3.092

3.108

1.776

1.728

3.333

3.359

3.311

3.313

Stručna lica

3.940

3.970

3.979

3.979

3.925

3.925

2.191

2.169

5.187

4.175

4.140

5.218

Nestručna lica

4.746

4.815

4.816

4.834

4.818

4.850

2.265

2.205

1.767

5.233

5.238

1.715

Lica koja traže zaposlenje prvi put

1.753

1.761

1.784

1.797

1.746

1.737

1.693

1.650

4.070

1.790

1.730

4.129

Prijavljeni na evidencije u toku mjeseca

111

100

128

75

85

88

100

100

225

126

116

81

Zaposleni sa evidencije

21

21

37

34

42

53

2

1

34

33

35

20

Prekinut radni odnos

0

0

0

0

0

0

3

0

50

25

45

27

Brisani sa evidencije u toku mjeseca

92

32

107

50

173

66

26

207

76

61

174

115

Prijave o potrebe za radnicima

13

20

24

14

20

12

1

1

68

100

90

50

Realizovane prijave o potrebama za radnicima

7

18

43

41

40

22

2

0

61

68

79

31

Korisnici novčane naknade

65

68

76

75

80

78

53

53

65

90

89

100

Korisnici zdravstvene zaštite

3.642

3.656

3.653

3.659

3.626

3.613

2.046

2.140

3.764

3.768

3.717

3.696

Demobilisani vojni obveznici

926

929

918

912

890

885

1.112

1.078

873

874

863

816

 

Publikacije

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Fond
adriatic
Ministarstvo rada
boljiposao
posao
agencijazarad
joob
YEP
Obuke.ba
eures
abeceda
fino

Anketa

Vama, kao poslodavcu, poticaj je potreban...