• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Godina 2017 - Hercegovačko - neretvanski Kanton

OSNOVNI PODACI O KANTONALNIM SLUŽBAMA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Kanton

Naziv službe

Adresa

Telefon

Fax

Rukovodilac

K-7

Hercegovačko-neretvanska županija/kanton

Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK

Mostar

Kralja Tvrtka 19
88 000 Mostar

036/321-824
036/311-157
036/311-717

036/321-824

Vlado Čuljak, direktor

 

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENOSTI U HERCEGOVAČKONERETVANSKOM KANTONU U 2017. GODINI

Pokazatelji

jan

feb

mart

apr

maj

jun

jul

avg

sept

okt

nov

dec

1.

Broj zaposlenih

48.581 48.424

2.

Lica koja traže zaposlenje-ukupno

33.487 33.541 32.838

2.1.

-žena

17.696 17.754 17.374

3.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

12.678 12.608 12.316

4.

Stručna lica

26.348 26.410 25.761

5.

Nestručna lica

7.139 7.131 7.077

6.

Prijavljeni na evidenciju u toku mjeseca

938 738 719

7.

Zaposleni sa evidencije

521 489 1.142

8.

Prekinut radni odnos

716 514 510

9.

Brisani sa evidencije u toku mjeseca

778 684 1.422

10.

Realizovane prijave u toku mjeseca

0 1 12

11.

Korisnici novčane naknade

1.451 1.405 1.286

12.

Korisnici zdravstvenog osiguranja

26.387 26.458 25.830
13.

Demobilisani vojni obveznici

4.824 4.819 4.743

 

Publikacije

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Fond
adriatic
Ministarstvo rada
boljiposao
posao
agencijazarad
joob
YEP
Obuke.ba
eures
abeceda
fino

Anketa

Vama, kao poslodavcu, poticaj je potreban...