• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Godina 2017 - Hercegovačko - neretvanski Kanton

OSNOVNI PODACI O KANTONALNIM SLUŽBAMA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Kanton

Naziv službe

Adresa

Telefon

Fax

Rukovodilac

K-7

Hercegovačko-neretvanska županija/kanton

Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK

Mostar

Kralja Tvrtka 19
88 000 Mostar

036/321-824
036/311-157
036/311-717

036/321-824

Vlado Čuljak, direktor

 

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENOSTI U HERCEGOVAČKONERETVANSKOM KANTONU U 2017. GODINI

Pokazatelji

jan

feb

mart

apr

maj

jun

jul

avg

sept

okt

nov

dec

1.

Broj zaposlenih

2.

Lica koja traže zaposlenje-ukupno

33.487

2.1.

-žena

17.696

3.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

12.678

4.

Stručna lica

26.348

5.

Nestručna lica

7.139

6.

Prijavljeni na evidenciju u toku mjeseca

938

7.

Zaposleni sa evidencije

521

8.

Prekinut radni odnos

716

9.

Brisani sa evidencije u toku mjeseca

778

10.

Realizovane prijave u toku mjeseca

0

11.

Korisnici novčane naknade

1.451

12.

Korisnici zdravstvenog osiguranja

26.387


13.

Demobilisani vojni obveznici

4.824 

Publikacije

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Fond
adriatic
Ministarstvo rada
boljiposao
posao
agencijazarad
joob
YEP
Obuke.ba
eures
abeceda
fino

Anketa

Vama, kao poslodavcu, poticaj je potreban...