• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Godina 2016 - Hercegovačko - neretvanski Kanton

OSNOVNI PODACI O KANTONALNIM SLUŽBAMA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Kanton

Naziv službe

Adresa

Telefon

Fax

Rukovodilac

K-7

Hercegovačko-neretvanska županija/kanton

Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK

Mostar

Kralja Tvrtka 19
88 000 Mostar

036/321-824
036/311-157
036/311-717

036/321-824

Vlado Čuljak, direktor

 

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENOSTI U HERCEGOVAČKONERETVANSKOM KANTONU U 2016. GODINI

Pokazatelji

jan

feb

mart

apr

maj

jun

jul

avg

sept

okt

nov

dec

1.

Broj zaposlenih

46.939 46.886 46.959 47.425 47.598 48.702 48.465 48.387 49.034 49.022 48.976 48.418

2.

Lica koja traže zaposlenje-ukupno

34.386 34.494 33.841 33.069 32.671 32.277 32.901 33.097 32.952 33.335 33.471 33.327

2.1.

-žena

17.887 17.948 17.624 17.252 17.101 16.931 17.405 17.533 17.254 17.414 17.541 17.554

3.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

13.459 13.485 13.172 12.917 12.728 12.662 12.900 12.852 12.893 12.970 12.933 12.758

4.

Stručna lica

27.059 27.161 26.544 25.850 25.469 25.149 25.766 25.968 25.806 26.112 26.274 26.175

5.

Nestručna lica

7.327 7.333 7.297 7.219 7.202 7.128 7.135 7.129 7.146 7.223 7.197 7.152

6.

Prijavljeni na evidenciju u toku mjeseca

787 771 574 547 544 769 1.293 842 930 1.133 966 862

7.

Zaposleni sa evidencije

528 461 1.032 1.033 759 774 542 481 888 559 556 447

8.

Prekinut radni odnos

587 490 377 387 399 428 809 554 574 756 669 624

9.

Brisani sa evidencije u toku mjeseca

854 663 1.227 1.319 942 1.163 669 646 1.075 750 830 1.006

10.

Realizovane prijave u toku mjeseca

3 2 156 20 7 1 3 0 0 0 21 1

11.

Korisnici novčane naknade

1.305 1.319 1.128 906 855 860 1.064 1.164 955 965 1.152 1.237

12.

Korisnici zdravstvenog osiguranja

26.703 26.810 26.250 25.575 25.230 24.848 25.409 25.682 25.516 25.889 26.119 26.172

13.

Demobilisani vojni obveznici

5.130 5.115 5.070 5.003 4.967 4.899 4.866 4.868 4.858 4.896 4.860 4.813

 

Publikacije

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Fond
adriatic
Ministarstvo rada
boljiposao
posao
agencijazarad
joob
YEP
Obuke.ba
eures
abeceda
fino

Anketa

Vama, kao poslodavcu, poticaj je potreban...