• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Godina 2014 - Hercegovačko - neretvanski Kanton

OSNOVNI PODACI O KANTONALNIM SLUŽBAMA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Kanton

Naziv službe

Adresa

Telefon

Fax

Rukovodilac

K-7

Hercegovačko-neretvanska županija/kanton

Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK

Mostar

Kralja Tvrtka 19
88 000 Mostar

036/321-824
036/311-157
036/311-717

036/321-824

Vlado Čuljak, direktor

 

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENOSTI U HERCEGOVAČKONERETVANSKOM KANTONU U 2014. GODINI

Pokazatelji

jan

feb

mart

apr

maj

jun

jul

avg

sept

okt

nov

dec

1. Broj zaposlenih
47.262

47.304

47.164

47.083

47.798

48.475

48.735

48.684

49.115

48.684

49.181

2. Lica koja traže zaposlenje-ukupno 32.903 32.955 32.919 32.791 32.756 32.447 32.938 33.212 33.127 33.364 33.664 33.818
2.1. -žene 16.967 16.992 16.999 16.979 17.018 16.868 17.127 17.245 17.043 17.151 17.348 17.474
3. Lica koja traže zaposlenje prvi put 13.390 13.379 13.392 13.312 13.248 13.152 13.415 13.527 13.643 13.729 13.773 13.672
4. Stručna lica 25.503 25.555 25.511 25.400 25.344 25.048 25.582 25.865 25.786 26.011 26.289 26.431
5. Nestručna lica 7.400 7.400 7.408 7.391 7.412 7.399 7.356 7.347 7.341 7.353 7.375 7.387
6. Prijavljeni na evid. u toku mjeseca 853 588 636 649 582 669 1.396 815 858 907 830 740
7. Zaposleni sa evidencije -ukupno 315 322 489 575 449 830 763 446 774 424 369 401
8. Prekinut radni odnos 588 344 397 470 437 357 784 422 485 554 549 478
9. Brisani sa evid. u toku mjeseca 500 536 672 777 617 978 905 541 943 670 530 586
10. Realizovane prijave u toku mjeseca 15 25 23 25 4 85 79 62 18 7 5 4
11. Korisnici novčane naknade 1.067 1.044 933 906 985 1.024 762 1.130 982 944 993 1.065
12. Korisnici zdravstvenog osiguranja 24.449 24.653 24.560 24.401 24.349 24.010 24.336 24.643 24.658 24.971 25.308 25.562
13. Demobilisani vojni obveznici 5.682 5.637 5.585 5.520 5.477 5.431 5.419 5.417 5.398 5.373 5.364 5.342

 

Publikacije

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Fond
adriatic
Ministarstvo rada
boljiposao
posao
agencijazarad
joob
YEP
Obuke.ba
eures
abeceda
fino

Anketa

Vama, kao poslodavcu, poticaj je potreban...