• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Godina 2013 - Hercegovačko - neretvanski Kanton

OSNOVNI PODACI O KANTONALNIM SLUŽBAMA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Kanton

Naziv službe

Adresa

Telefon

Fax

Rukovodilac

K-7

JU "Služba za zapošljavanje Hercegovačko-neretvanskog kantona"

Kralja Tvrtka 19
88 000 Mostar

036/321-824
036/311-157
036/311-717

036/321-824

Vlado Čuljak, direktor

 

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENOSTI U HERCEGOVAČKONERETVANSKOM KANTONU U 2013. GODINI

Pokazatelji

jan

feb

mart

apr

maj

jun

jul

avg

sept

okt

nov

dec

1. Broj zaposlenih 47.141 46.111 46.244 46.244 46.757 46.757 46.571 46.702 46.994 47.111 46.972
2. Lica koja traže zaposlenje-ukupno 31.777 31.805 31.891 31.800 31.687 31.716 32.332 32.549 32.396 32.231 32.337 32.550
2.1. -žene 16.457 16.464 16.484 16.441 16.411 16.432 16.797 16.902 16.717 16.655 16.717 16.820
3. Lica koja traže zaposlenje prvi put 12.925 12.900 12.880 12.781 12.728 12.769 13.074 13.190 13.298 13.294 13.306 13.347
4. Stručna lica 24.477 24.475 24.543 24.454 24.361 24.384 24.970 25.199 25.069 24.955 25.030 25.202
5. Nestručna lica 7.300 7.330 7.348 7.346 7.326 7.332 7.362 7.350 7.327 7.276 7.307 7.348
6. Prijavljeni na evid. u toku mjeseca 929 624 587 658 506 622 1.143 723 872 762 700 717
7. Zaposleni sa evidencije -ukupno 310 407 358 593 484 464 348 421 815 751 463 300
8. Prekinut radni odnos 635 354 393 468 349 330 617 393 439 429 457 471
9. Brisani sa evid. u toku mjeseca 515 596 501 749 619 593 527 506 1.025 927 594 504
10. Zaposleni sa evidencije - posredovanjem službe 24 97 25 38 24 16 4 25 38 63 21 5
11. Korisnici novčane naknade 787 1.100 986 767 977 944 800 853 871 859 850 911
12. Korisnici zdravstvenog osiguranja 22.981 23.208 23.301 23.306 23.224 23.146 23.543 23.756 23.725 23.703 23.854 24.107
13. Demobilisani vojni obveznici 5.751 5.769 5.767 5.754 5.722 5.709 5.720 5.711 5.690 5.633 5.631 5.647

 

Publikacije

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Fond
adriatic
Ministarstvo rada
boljiposao
posao
agencijazarad
joob
YEP
Obuke.ba
eures
abeceda
fino

Anketa

Vama, kao poslodavcu, poticaj je potreban...