• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Godina 2012 - Hercegovačko - neretvanski Kanton

OSNOVNI PODACI O KANTONALNIM SLUŽBAMA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Kanton

Naziv službe

Adresa

Telefon

Fax

Rukovodilac

K-7

JU "Služba za zapošljavanje Hercegovačko-neretvanskog kantona"

Kralja Tvrtka 19
88 000 Mostar

036/321-824
036/311-157
036/311-717

036/321-824

Vlado Čuljak, direktor

 

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENOSTI U HERCEGOVAČKONERETVANSKOM KANTONU U 2012. GODINI

Pokazatelji

jan

feb

mart

apr

maj

jun

jul

avg

sept

okt

nov

dec

1.

Broj zaposlenih

44.733 44.672 45.225 45.346 45.421 45.421 45.353 45.423 45.379
46.084
46.069

2.

Lica koja traže zaposlenje-ukupno

30.219 30.475 30.301 29.992 29.751 29.862 30.526 30.757 30.865 31.104 31.174 31.363

2.1.

-žene

15.662 15.787 15.684 15.531 15.417 15.461 15.913 16.002 15.954 16.047 16.099 16.230

3.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

12.378 12.430 12.372 12.216 12.091 12.155 12.517 12.624 12.796 12.896 12.869 12.904

4.

Stručna lica

22.982 23.187 23.030 22.769 22.546 22.658 23.316 23.572 23.680 23.902 23.971 24.132

5.

Nestručna lica

7.237 7.288 7.271 7.223 7.205 7.204 7.210 7.185 7.185 7.202 7.203 7.231

6.

Prijavljeni na evidencije u toku mjeseca

805 541 555 539 435 625 1.149 697 757 769 753 661

7.

Zaposleni sa evidencije

280 176 430 542 524 343 363 326 491 327 356 292

8.

Prekinut radni odnos

552 371 352 370 294 359 631 407 394 445 465 411

9.

Brisani sa evidencije u toku mjeseca

471 285 729 848 676 514 485 466 649 530 683 472

10.

Prijave o potrebama za radnicima

14 36 45 30 21 2 0 40 3 21 92 26

11.

Realizovane prijave u toku mjeseca

23 17 34 68 57 37 17 56 41 24 51 62

12.

Korisnici novčane naknade

835 878 921 758 760 730 818 767 824 776 711 685

13.

Korisnici zdravstvenog osiguranja

20.711 21.138 21.168 20.984 20.839 20.946 21.265 21.520 21.760 22.033 22.281 22.547

14.

Demobilisani vojni obveznici

5.987 6.006 5.944 5.864 5.832 5.792 5.761 5.755 5.734 5.730 5.715 5.704