• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Godina 2011 - Hercegovačko - neretvanski Kanton

OSNOVNI PODACI O KANTONALNIM SLUŽBAMA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Kanton

Naziv službe

Adresa

Telefon

Fax

Rukovodilac

K-7

JU "Služba za zapošljavanje Hercegovačko-neretvanskog kantona"

Kralja Tvrtka 19
88 000 Mostar

036/321-824
036/311-157
036/311-717

036/321-824

Vlado Čuljak, direktor

 

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENOSTI U HERCEGOVAČKONERETVANSKOM KANTONU U 2011. GODINI

Pokazatelji

jan

feb

mart

apr

maj

jun

jul

avg

sept

okt

nov

dec

1.

Broj zaposlenih

44.174 42.022 44.144 44.218 44.059 44.059 44.279 44.021 44.043 44.142 44.142 0

2.

Lica koja traže zaposlenje-ukupno

29.903 29.778 29.767 29.645 29.493 29.346 29.766 29.806 29.557 29.456 29.603 29.885

2.1.

-žene

15.316 15.319 15.282 15.206 15.153 15.098 15.346 15.413 15.256 15.217 15.357 15.521

3.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

12.573 12.457 12.845 12.797 12.738 12.678 12.824 12.460 12.329 12.299 12.302 12.326

4.

Stručna lica

22.473 22.386 22.413 22.301 22.189 22.099 22.492 22.571 22.377 22.310 22.436 22.710

5.

Nestručna lica

7.430 7.392 7.354 7.344 7.304 7.247 7.274 7.235 7.180 7.146 7.167 7.175

6.

Prijavljeni na evidencije u toku mjeseca

573 545 2.941 470 444 534 967 603 791 699 678 753

7.

Zaposleni sa evidencije

260 309 310 375 344 467 368 394 808 512 271 228

8.

Prekinut radni odnos

166 149 55 61 330 269 567 358 384 391 437 511

9.

Brisani sa evidencije u toku mjeseca

492 670 2.952 592 596 681 547 563 1.040 800 531 471

10.

Prijave o potrebama za radnicima

36 89 39 17 40 16 7 54 9 20 15 41

11.

Realizovane prijave u toku mjeseca

121 99 13 7 41 83 96 14 61 66 32 24

12.

Korisnici novčane naknade

883 961 885 769 784 704 705 842 932 716 651 699

13.

Korisnici zdravstvenog osiguranja

18.965 19.179 19.176 19.367 19.400 19.310 19.792 19.886 19.805 19.866 20.032 20.325

14.

Demobilisani vojni obveznici

6.415 6.330 6.359 6.306 6.240 6.166 6.147 6.101 6.030 5.971 5.962 5.963

 

Publikacije

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Fond
adriatic
Ministarstvo rada
boljiposao
posao
agencijazarad
joob
YEP
Obuke.ba
eures
abeceda
fino

Anketa

Vama, kao poslodavcu, poticaj je potreban...