• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Godina 2009 - Hercegovačko - neretvanski Kanton

OSNOVNI PODACI O KANTONALNIM SLUŽBAMA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Kanton

Naziv službe

Adresa

Telefon

Fax

Rukovodilac

K-7

JU "Služba za zapošljavanje Hercegovačko-neretvanskog kantona"

Kralja Tvrtka 19
88 000 Mostar

036/321-824
036/311-157
036/311-717

036/321-824

Petar Golemac, direktor

 

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENOSTI U HERCEGOVAČKONERETVANSKOM KANTONU U 2009. GODINI

Pokazatelji

jan

feb

mart

apr

maj

jun

jul

avg

sept

okt

nov

dec

1.

Broj zaposlenih

42.363 42.300 41.682 41.709 42.120 42.120 42.018 41.865 41.821 42.220 42.061 42.199

2.

Lica koja traže zaposlenje-ukupno

29.506 29.632 29.581 29.490 29.355 29.130 29.516 29.762 29.652 29.406 29.457 29.596

2.1.

-žene

14.384 14.492 14.489 14.450 14.399 14.322 14.592 14.754 14.671 14.523 14.619 14.707

3.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

13.088 13.052 12.961 12.892 12.797 12.770 12.898 12.963 12.954 12.844 12.812 12.778

4.

Stručna lica

21.515 21.632 21.591 21.552 21.443 21.308 21.726 21.969 21.890 21.754 21.788 21.898

5.

Nestručna lica

7.991 8.000 7.990 7.938 7.912 7.822 7.790 7.793 7.762 7.652 7.669 7.698

6.

Prijavljeni na evidencije u toku mjeseca

718 622 522 429 322 561 841 711 645 590 528 544

7.

Zaposleni sa evidencije

403 279 330 292 327 446 243 224 481 550 304 235

8.

Prekinut radni odnos

116 182 136 136 206 126 239 212 151 188 161 171

9.

Brisani sa evidencije u toku mjeseca

615 496 573 520 457 786 455 465 755 836 477 405

10.

Prijave o potrebama za radnicima

100 76 90 67 28 41 77 168 56 27 70 34

11.

Realizovane prijave u toku mjeseca

50 89 123 105 136 132 75 106 216 256 99 94

12.

Korisnici novčane naknade

683 817 827 736 721 737 738 851 884 757 739 746

13.

Korisnici zdravstvenog osiguranja

17.242 17.543 17.616 17.591 17.683 17.637 17.773 17.939 18.040 18.073 18.189 18.336

14.

Demobilisani vojni obveznici

8.178 8.136 8.083 8.014 7.970 7.876 7.808 7.771 7.690 7.621 7.561 7.514

 

Publikacije

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Fond
adriatic
Ministarstvo rada
boljiposao
posao
agencijazarad
joob
YEP
Obuke.ba
eures
abeceda
fino

Anketa

Vama, kao poslodavcu, poticaj je potreban...