• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Godina 2008 - Hercegovačko - neretvanski Kanton

OSNOVNI PODACI O KANTONALNIM SLUŽBAMA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Kanton

Naziv službe

Adresa

Telefon

Fax

Rukovodilac

K-7

JU "Služba za zapošljavanje Hercegovačko-neretvanskog kantona"

Kralja Tvrtka 19
88 000 Mostar

036/321-824
036/311-157
036/311-717

036/321-824

Petar Golemac, direktor

 

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENOSTI U HERCEGOVAČKONERETVANSKOM KANTONU U 2008. GODINI

Pokazatelji

jan

feb

mart

apr

maj

jun

jul

avg

sept

okt

nov

dec

1.

Broj zaposlenih

41.660 41.976 42.266 42.393 42.559 42.573 42.728 42.883 42.804 42.879 42.879

2.

Lica koja traže zaposlenje-ukupno

30.614 30.446 29.870 29.457 29.366 29.135 29.205 29.072 28.589 28.420 29.005 29.403

2.1.

-žene

14.342 14.241 14.017 13.855 13.869 13.765 13.835 13.797 13.640 13.612 14.012 14.261

3.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

14.054 13.902 13.587 13.357 13.259 13.122 13.172 13.116 12.847 12.755 13.062 13.224

4.

Stručna lica

22.200 22.024 21.608 21.284 21.200 21.035 21.150 21.092 20.763 20.640 21.085 21.444

5.

Nestručna lica

8.414 8.422 8.262 8.173 8.166 8.100 8.055 7.980 7.826 7.780 7.920 7.959

6.

Prijavljeni na evidencije u toku mjeseca

659 601 480 469 386 455 619 432 705 576 1.079 827

7.

Zaposleni sa evidencije

128 472 186 534 290 460 324 286 496 399 338 217

8.

Prekinut radni odnos

55 55 50 44 55 39 41 36 69 58 59 72

9.

Brisani sa evidencije u toku mjeseca

883 769 1.056 882 477 686 549 565 1.188 745 494 429

10.

Prijave o potrebama za radnicima

2 22 25 47 21 1 7 11 20 2 2 39

11.

Realizovane prijave u toku mjeseca

22 172 46 49 43 64 52 37 71 81 53 46

12.

Korisnici novčane naknade

597 595 566 507 503 512 506 526 555 592 547 551

13.

Korisnici zdravstvenog osiguranja

18.145 18.282 17.936 17.634 17.539 17.299 14.490 17.188 17.006 17.036 17.017 17.103

14.

Demobilisani vojni obveznici

9.140 9.144 8.991 8.888 8.847 8.786 8.721 8.668 8.407 8.313 8.265 8.214

 

Publikacije

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Fond
adriatic
Ministarstvo rada
boljiposao
posao
agencijazarad
joob
YEP
Obuke.ba
eures
abeceda
fino

Anketa

Vama, kao poslodavcu, poticaj je potreban...