• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Godina 2007 - Hercegovačko - neretvanski Kanton

OSNOVNI PODACI O KANTONALNIM SLUŽBAMA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Kanton

Naziv službe

Adresa

Telefon

Fax

Rukovodilac

K-7

JU "Služba za zapošljavanje Hercegovačko-neretvanskog kantona"

Kralja Tvrtka 19
88 000 Mostar

036/321-824
036/310-272
036/311-717

036/321-824

Golemac Petar, direktor

 

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENOSTI U HERCEGOVAČKONERETVANSKOM KANTONU U 2007. GODINI

Pokazatelji

jan

feb

mart

apr

maj

jun

jul

avg

sept

okt

nov

dec

1.

Broj zaposlenih

41.768
41.830
42.042
42.042
42.072
42.401
43.088
43.319
43.743
41.663
41.870
0

2.

Lica koja traže zaposlenje-ukupno

29.162
30.298
30.682
30.682
30.680
31.080
30.785
30.811
31.189
31.269
31.277
30.838

2.1.

-žene

13.947
14.264
14.375
14.375
14.289
14.402
14.324
14.371
14.558
14.565
14.637
14.450

3.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

14.018
14.432
14.452
14.452
14.258
14.448
14.368
14.284
14.554
14.556
14.472
14.185

4.

Stručna lica

21.594
22.346
22.576
22.576
22.485
22.736
22.469
22.458
22.749
22.785
22.776
22.350

5.

Nestručna lica

7.568
7.952
8.106
8.106
8.195
8.344
8.316
8.353
8.440
8.484
8.501
8.488

6.

Prijavljeni na evidencije u toku mjeseca

982
1.465
880
880
486
776
904
693
759
639
635
517

7.

Zaposleni sa evidencije

169
145
191
191
396
290
965
347
213
405
354
387

8.

Prekinut radni odnos

78
47
98
98
25
9
81
54
34
41
22
37

9.

Brisani sa evidencije u toku mjeseca

452
329
496
496
617
376
1.199
667
381
559
627
956

10.

Prijave o potrebama za radnicima

0
8
4
4
10
20
22
12
0
14
46
1

11.

Realizovane prijave u toku mjeseca

21
15
30
30
152
47
320
46
18
43
115
20

12.

Korisnici novčane naknade

651
705
703
703
601
603
571
598
590
535
575
541

13.

Korisnici zdravstvenog osiguranja

18.407
18.741
18.892
18.892
18.638
18.577
18.109
18.026
18.159
18.211
18.195
18.074

14.

Demobilisani vojni obveznici

5.254
6.832
7.516
7.516
8.151
8.501
8.579
8.733
8.854
8.940
8.965
8.960

 

Publikacije

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Fond
adriatic
Ministarstvo rada
boljiposao
posao
agencijazarad
joob
YEP
Obuke.ba
eures
abeceda
fino

Anketa

Vama, kao poslodavcu, poticaj je potreban...