• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Godina 2006 - Hercegovačko - neretvanski Kanton

OSNOVNI PODACI O KANTONALNIM SLUŽBAMA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Kanton

Naziv službe

Adresa

Telefon

Fax

Rukovodilac

K-7

JU "Služba za zapošljavanje Hercegovačko-neretvanskog kantona"

Kralja Tvrtka 19
88 000 Mostar

036/321-824
036/310-272
036/311-717

036/321-824

Rahimić Zlatko, direktor
Golemac Petar, zamjenik direktora

 

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENOSTI U HERCEGOVAČKONERETVANSKOM KANTONU U 2006. GODINI

Pokazatelji

jan

feb

mart

apr

maj

jun

jul

avg

sept

okt

nov

dec

1.

Broj zaposlenih

41.779

41.844

41.678

41.770

41.749

41.770

41.780

41.759

41.820

41.860

2.

Lica koja traže zaposlenje-ukupno

26.835

26.980

27.082

27.274

27.238

27.209

27.497

27.632

28.011

28.147

28.284

28.632

2.1.

-žene

12.792

12.846

12.889

13.025

13.007

13.040

13.205

13.314

13.469

13.530

13.588

13.771

3.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

13.157

13.253

13.298

13.351

13.652

13.327

13.617

13.688

13.853

13.866

13.870

13.974

4.

Stručna lica

19.838

19.930

20.013

20.151

20.096

20.080

20.345

20.507

20.784

20.849

21.002

21.222

5.

Nestručna lica

6.997

7.050

7.069

7.123

7.142

7.129

7.152

7.125

7.227

7.298

7.282

7.410

6.

Prijavljeni na evidencije u toku mjeseca

519

502

544

474

406

485

688

555

776

703

567

727

7.

Zaposleni sa evidencije

146

202

201

151

154

263

208

141

203

193

160

126

8.

Prekinut radni odnos

29

54

43

26

43

26

34

58

83

40

68

46

9.

Brisani sa evidencije u toku mjeseca

478

357

442

282

442

514

400

420

397

567

430

379

10.

Prijave o potrebama za radnicima

4

0

28

1

12

30

1

21

4

2

29

1

11.

Realizovane prijave u toku mjeseca

45

51

59

19

16

62

21

21

14

25

7

12

12.

Korisnici novčane naknade

517

611

590

531

563

501

455

505

519

570

604

611

13.

Korisnici zdravstvenog osiguranja

17.147

17.238

17.307

17.360

17.339

17.333

17.474

17.669

17.910

17.973

18.083

18.221

14.

Demobilisani vojni obveznici

5.079

5.076

5.065

5.042

4.990

4.937

4.905

4.865

4.873

4.911

4.927

4.963

 

Publikacije

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Fond
adriatic
Ministarstvo rada
boljiposao
posao
agencijazarad
joob
YEP
Obuke.ba
eures
abeceda
fino

Anketa

Vama, kao poslodavcu, poticaj je potreban...