• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Godina 2005 - Hercegovačko - neretvanski Kanton

OSNOVNI PODACI O KANTONALNIM SLUŽBAMA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Kanton

Naziv službe

Adresa

Telefon

Fax

Rukovodilac

K-7

JU "Služba za zapošljavanje Hercegovačko-neretvanskog kantona"

Kralja Tvrtka 19
88 000 Mostar

036/321-824
036/310-272
036/311-717

036/321-824

Rahimić Zlatko, direktor
Golemac Petar, zamjenik direktora

 

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENOSTI U HERCEGOVAČKONERETVANSKOM KANTONU U 2005. GODINI

Pokazatelji

jan

feb

mart

apr

maj

jun

jul

avg

sept

okt

nov

dec

1.

Broj zaposlenih

41.530

41.550

41.646

41.688

41.596

41.789

41.840

41.775

41.716

41.809

41.770

41.833

2.

Lica koja traže zaposlenje-ukupno

25.436

25.499

25.600

25.625

25.549

25.998

26.589

26.886

27.141

27.094

27.193

26.794

2.1.

-žene

11.895

11.930

11.986

12.015

11.970

12.242

12.511

12.688

12.814

12.822

12.877

12.804

3.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

12.544

12.625

12.672

12.660

12.504

12.651

12.986

13.216

13.426

13.387

13.429

13.203

4.

Stručna lica

18.648

18.672

18.747

18.758

18.694

18.958

19.495

19.779

20.024

19.991

20.063

19.818

5.

Nestručna lica

6.788

6.827

6.853

6.867

6.855

7.040

7.094

7.107

7.117

7.103

7.130

6.976

6.

Prijavljeni na evid. u toku mjeseca

590

483

457

449

335

745

806

590

649

532

483

453

7.

Zaposleni sa evidencije

172

129

141

185

193

145

102

98

149

250

211

175

8.

Prekinut radni odnos

25

21

37

32

131

176

39

32

36

31

29

32

9.

Brisani sa evid. u toku mjeseca

796

425

356

424

411

296

215

293

394

579

384

852

10.

Prijave o potrebama za radnicima

16

8

18

48

14

21

15

61

41

24

43

27

11.

Realizovane prijave u toku mjeseca

47

59

49

82

112

76

24

28

52

68

91

50

12.

Korisnici novčane naknade

962

1.015

987

869

831

853

790

766

732

650

633

531

13.

Korisnici zdravstvenog osiguranja

15.885

15.911

16.039

16.100

16.067

16.289

16.575

16.765

17.007

17.046

17.175

17.088

14.

Demobilisani vojni obveznici

5.387

5.313

5.301

5.276

5.255

5.396

5.319

5.290

5.270

5.184

5.168

5.067


 

Publikacije

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Fond
adriatic
Ministarstvo rada
boljiposao
posao
agencijazarad
joob
YEP
Obuke.ba
eures
abeceda
fino

Anketa

Vama, kao poslodavcu, poticaj je potreban...