• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Godina 2004 - Hercegovačko - neretvanski Kanton

OSNOVNI PODACI O KANTONALNIM SLUŽBAMA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Kanton

Naziv službe

Adresa

Telefon

Fax

Rukovodilac

K-7

JU "Služba za zapošljavanje Hercegovačko-neretvanskog kantona"

Kralja Tvrtka 19
88 000 Mostar

036/321-824
036/310-272
036/311-717

036/321-824

Rahimić Zlatko, direktor
Golemac Petar, zamjenik direktora

 

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENOSTI U HERCEGOVAČKONERETVANSKOM KANTONU U 2004. GODINI

Pokazatelji

jan

feb

mart

apr

maj

jun

jul

avg

sept

okt

nov

dec

1.

Broj zaposlenih

41.481

41.653

41.833

41.790

41.697

41.697

41.774

41.774

41.589

41.612

41.316

41.386

2.

Lica koja traže zaposlenje-ukupno

24.016

23.841

23.826

23.904

23.989

23.812

24.639

25.087

25.132

25.226

25.310

25.642

2.1.

-žene

11.388

11.345

11.331

11.339

11.378

11.291

11.581

11.753

11.789

11.835

11.884

12.040

3.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

12.400

12.169

12.091

12.107

12.094

11.979

11.730

12.527

12.621

12.640

12.674

12.780

4.

Stručna lica

17.580

17.419

17.377

17.434

17.488

17.387

18.007

18.375

18.466

18.555

18.614

18.847

5.

Nestručna lica

6.436

6.422

6.449

6.470

6.501

6.425

6.632

6.712

6.666

6.671

6.696

6.795

6.

Prijavljeni na evid. u toku mjeseca

578

439

430

402

365

443

995

672

821

514

503

573

7.

Zaposleni sa evidencije

160

225

193

80

74

103

69

86

232

122

108

110

8.

Prekinut radni odnos

182

157

32

31

28

27

62

30

53

31

68

116

9.

Brisani sa evid. u toku mjeseca

403

614

445

80

74

103

69

86

232

122

419

241

10.

Prijave o potrebama za radnicima

29

15

11

5

16

18

25

75

24

32

17

10

11.

Realizovane prijave u toku mjeseca

59

70

113

17

35

32

31

42

87

83

50

39

12.

Korisnici novčane naknade

493

525

561

551

551

562

540

605

660

854

832

859

13.

Korisnici zdravstvenog osiguranja

14.588

14.648

14.701

14.805

14.878

14.891

15.180

15.463

15.651

15.815

15.870

15.973

14.

Demobilisani vojni obveznici

5.567

5.486

5.448

5.455

5.459

5.404

5.487

5.510

5.416

5.407

5.410

5.432


 

Publikacije

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Fond
adriatic
Ministarstvo rada
boljiposao
posao
agencijazarad
joob
YEP
Obuke.ba
eures
abeceda
fino

Anketa

Vama, kao poslodavcu, poticaj je potreban...