• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Godina 2003 - Hercegovačko - neretvanski Kanton

OSNOVNI PODACI O KANTONALNIM SLUŽBAMA ZA ZAPOŠLJAVANJE

kanton
NAZIV SLUŽBE
A d r e s a
Telefon
F a x
Rukovodilac
K-7
JU "Služba za zapošljavanje
Kantona Mostar"
Braće Feića 53a,
M o s t a r
036 551-331
036 551-331
Zlatko Rahimić,
direktor
Petar Golemac,
zamjenik direktora

 

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENOSTI U HERCEGOVAČKONERETVANSKOM KANTONU U 2003. GODINI
Pokazatelji
JAN
FEB
MAR
APR
MAJ
JUN
JUL
AVG
SEP
OKT
NOV
DEC
Broj zaposlenih

42.571

42.161

42.153

42.179

41.963

41.845

41.706

41.648

41.624

41.465

41.567

41535

Lica koja traže zaposlenje - UKUPNO

22.596

22.611

22.529

22.580

22.683

22.717

22.881

23.143

23.652

23.890

23.892

23.886

Žene

10.703

10.725

10.678

10.683

10.739

10.752

10.836

10.958

11.220

11.331

11.320

11.304

Stručna lica

11.408

11.434

11.347

11.398

11.435

11.443

11.683

11.989

17.372

12381

12.357

17.471

Nestručna lica

16.337

16.317

16.264

16.311

16.397

16.430

16.673

16.911

6.278

17.543

17.493

6.415

Lica koja traže zaposlenje prvi put

6.259

6.294

6.265

6.269

6.286

6.287

6.208

6.232

12.235

6.347

6.399

13.222

Prijavljeni na evidencije u toku mjeseca

595

443

386

370

333

277

535

519

695

666

546

543

Zaposleni sa evidencije

65

172

66

128

98

76

78

55

84

93

180

163

Prekinut radni odnos

0

0

0

0

0

0

0

0

1

16

15

12

Brisani sa evidencije u toku mjeseca

316

444

478

341

243

258

368

257

186

428

544

594

Prijave o potrebe za radnicima

27

10

10

8

7

21

68

40

15

9

2

6

Realizovane prijave o potrebama za radnicima

9

17

14

10

14

16

9

22

72

28

80

44

Korisnici novčane naknade

493

472

484

503

469

449

383

388

479

400

425

454

Korisnici zdravstvene zaštite

12.702

12.719

12.714

12.776

12.824

12.878

12.996

13.207

13.404

14.010

14.270

14.446

Demobilisani vojni obveznici

5.946

5.926

5.860

5.843

5.833

5.819

5.780

5.766

5.578

5.685

5.665

5.601


 

Publikacije

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Fond
adriatic
Ministarstvo rada
boljiposao
posao
agencijazarad
joob
YEP
Obuke.ba
eures
abeceda
fino

Anketa

Vama, kao poslodavcu, poticaj je potreban...