• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Septembar 2002 - Federacija BiH

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENIM LICIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
PREGLED PO KANTONIMA ZA MJESEC SEPTEMBAR

Pokazatelji

FEDERACIJA BIH

USK

PK

TK

ZDK

BPK

SBK

HNK

ZHK

KS

K10

1.

Broj zaposlenih

367629

31095

5341

70240

67816

4203

36567

43266

13236

86066

9799

2.

Lica koja traže zaposlenj - UKUPNO

287569

29003

5291

72208

57781

3715

29094

22350

7075

54644

6408

2.1

Žene

131314

12960

1997

27832

24073

1639

11485

10670

3712

33886

3060

3.

Stručna lica

171706

13866

2913

45566

32559

2149

17317

16123

5652

30894

4667

4.

Nestručna lica

115863

15137

2378

26642

25222

1566

11777

6227

1423

23750

1741

5.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

156298

17736

2686

31351

36867

2038

19353

11396

4271

28392

2208

6.

Prijavljeni na evdenciju u toku mjesaca

9897

835

...

2028

2761

108

946

545

149

2383

142

7.

Zaposleni sa evidencije

2397

238

...

610

561

5

208

124

42

566

43

8.

Prekinut radni odnos

1084

28

...

537

410

1

59

0

...

49

...

9.

Brisani sa evidencije u toku mjeseca

6619

524

...

2158

1283

43

587

261

43

1585

135

10.

Prijave o potrebama za radnicima

1195

203

...

406

359

3

123

30

0

57

14

11.

Realizovane prijave o potrebama za radnicima

1785

248

...

415

666

5

219

82

42

90

18

12.

Korisnici novčane naknade

3762

169

45

1145

613

35

225

238

30

1188

74

13.

Korisnici zdravstvene zastite

166533

16995

2348

43626

38628

1722

15797

12387

4508

26946

3576

14.

Demobilisani vojni obveznici

66352

4912

1637

18433

16961

1169

8536

6007

547

7187

963

 

Arhiva 2002

Decembar 2002  |  Novembar 2002  |  Oktobar 2002  |  Septembar 2002  |  August 2002  |  Juli 2002