• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Septembar 2011 - Federacija BiH

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENIM LICIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
PREGLED PO KANTONIMA ZA MJESEC SEPTEMBAR 2011.
Pokazatelji
F BIH
USK
PK
TK
ZDK
BPK
SBK
HNK
ZHK
KS
LK

1.

Broj zaposlenih avgust 2011

440.201 32.572 5.660 83.000 70.506 5.539 39.217 44.021 16.214 125.951 9.521

2.

Lica koja traže zaposlenje - UKUPNO

367.512 41.916 5.629 94.089 66.929 4.110 38.839 29.557 9.107 68.622 8.714

2.1

Žene

189.392 20.309 2.392 47.933 33.131 2.217 17.423 15.256 4.990 41.511 4.230

3.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

169.479 19.027 2.498 47.937 33.273 332 18.467 12.329 4.179 27.858 3.579

4.

Stručna lica

239.858 23.265 3.303 60.681 43.152 2.432 24.846 22.377 7.539 45.952 6.311

5.

Nestručna lica

127.654 18.651 2.326 33.408 23.777 1.678 13.993 7.180 1.568 22.670 2.403

6.

Prijavljeni na evidenciju u toku mjesaca

9.647 1.187 165 2.237 1.640 127 1.001 791 265 1.987 247

7.

Zaposleni sa evidencije

8.078 677 87 2.168 1.617 158 603 808 214 1.563 183

8.

Prekinut radni odnos

1.951 335 27 561 215 4 64 384 9 335 17

9.

Brisani sa evidencije u toku mjeseca

11.779 1.213 169 2.887 2.455 243 949 1.040 380 2.171 272

10.

Prijave o potrebama za radnicima

2.578 555 0 1.875 2 0 74 9 0 63 0

11.

Realizovane prijave u toku mjeseca

4.773 592 118 1.808 1.512 90 506 61 61 16 9

12.

Korisnici novčane naknade

8.819 974 108 1.584 1.679 161 850 932 334 2.042 161

13.

Korisnici zdravstvene zastite

220.856 23.900 3.317 55.583 47.302 1.698 11.292 19.805 5.818 46.979 5.162

14.

Demobilisani vojni obveznici

68.266 6.232 1.779 17.493 12.961 858 10.899 6.030 928 9.677 1.409

 

 

Arhiva 2011

Decembar 2011  |  Novembar 2011  |  Oktobar 2011  |  Septembar 2011  |  August 2011  |  Juli 2011  |  Juni 2011  |  Maj 2011  |  April 2011  |  Mart 2011  |  Februar 2011  |  Januar 2011