• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Septembar 2010 - Federacija BiH

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENIM LICIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
PREGLED PO KANTONIMA ZA MJESEC SEPTEMBAR 2010.
Pokazatelji
F BIH
USK
PK
TK
ZDK
BPK
SBK
HNK
ZHK
KS
LK

1.

Broj zaposlenih avgust 2010

422.576 32.251 5.131 81.074 69.028 4.967 36.789 42.204 15.012 118.638 9.482

2.

Lica koja traže zaposlenje - UKUPNO

363.143 40.465 5.628 91.975 67.626 4.268 38.071 29.777 9.172 67.663 8.498

2.1

Žene

186.510 19.673 2.248 46.950 33.216 2.263 16.974 15.117 4.945 41.092 4.032

3.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

169.578 17.581 2.505 47.405 33.990 372 18.382 12.725 4.496 28.495 3.627

4.

Stručna lica

233.845 22.093 3.248 58.402 43.196 2.545 23.953 22.298 7.441 44.617 6.052

5.

Nestručna lica

129.298 18.372 2.380 33.573 24.430 1.723 14.118 7.479 1.731 23.046 2.446

6.

Prijavljeni na evidenciju u toku mjesaca

8.153 722 135 1.965 1.476 98 810 643 180 1.905 219

7.

Zaposleni sa evidencije

5.685 307 65 1.915 1.072 78 405 508 167 1.019 149

8.

Prekinut radni odnos

1.687 194 20 647 214 50 62 199 13 279 9

9.

Brisani sa evidencije u toku mjeseca

8.547 672 147 2.404 1.554 97 793 678 293 1.599 310

10.

Prijave o potrebama za radnicima

459 269 0 0 0 15 72 57 0 46 0

11.

Realizovane prijave u toku mjeseca

2.385 289 0 0 1.030 15 336 181 51 446 37

12.

Korisnici novčane naknade

8.310 560 152 1.673 1.916 123 815 898 268 1.732 173

13.

Korisnici zdravstvene zastite

207.856 22.335 3.346 52.782 45.908 1.794 10.184 18.705 5.423 42.637 4.742

14.

Demobilisani vojni obveznici

69.197 4.910 1.982 17.789 13.280 0 11.479 6.698 1.186 10.267 1.606
 

Arhiva 2010

Decembar 2010  |  Novembar 2010  |  Oktobar 2010  |  Septembar 2010  |  August 2010  |  Juli 2010  |  Juni 2010  |  Maj 2010  |  April 2010  |  Mart 2010  |  Februar 2010  |  Januar 2010