• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Septembar 2009 - Federacija BiH

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENIM LICIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
PREGLED PO KANTONIMA ZA MJESEC SEPTEMBAR 2009.
Pokazatelji
F BIH
USK
PK
TK
ZDK
BPK
SBK
HNK
ZHK
KS
LK

1.

Broj zaposlenih

423.876 32.456 5.141 80.884 69.964 4.902 37.242 41.865 14.342 119.307 9.773

2.

Lica koja traže zaposlenje - UKUPNO

350.772 38.248 5.651 88.687 64.815 4.222 37.236 29.652 9.130 64.827 8.304

2.1

Žene

180.933 18.928 2.246 45.471 32.456 2.252 16.613 14.671 4.946 39.446 3.904

3.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

168.621 16.897 2.484 47.236 33.516 400 18.531 12.954 4.740 28.154 3.709

4.

Stručna lica

221.234 20.449 3.130 55.444 40.376 2.459 22.703 21.890 7.297 41.631 5.855

5.

Nestručna lica

129.538 17.799 2.521 33.243 24.439 1.763 14.533 7.762 1.833 23.196 2.449

6.

Prijavljeni na evidenciju u toku mjesaca

9.095 977 140 2.401 1.561 113 841 645 224 2.002 191

7.

Zaposleni sa evidencije

5.160 404 53 1.684 684 65 487 481 58 1.147 97

8.

Prekinut radni odnos

1.595 256 16 635 179 0 99 151 16 236 7

9.

Brisani sa evidencije u toku mjeseca

8.733 825 124 2.354 1.548 104 911 755 131 1.738 243

10.

Prijave o potrebama za radnicima

1.807 309 0 1.152 0 0 70 56 0 220 0

11.

Realizovane prijave u toku mjeseca

3.690 354 66 1.449 623 36 382 216 15 549 0

12.

Korisnici novčane naknade

9.118 916 162 2.087 1.920 69 707 884 226 2.008 139

13.

Korisnici zdravstvene zastite

195.867 20.567 3.194 50.218 43.821 1.780 9.600 18.040 4.967 39.252 4.428

14.

Demobilisani vojni obveznici

73.039 5.999 2.098 17.484 13.255 994 11.920 7.690 1.318 10.533 1.748

 

 

Arhiva 2009

Decembar 2009  |  Novembar 2009  |  Oktobar 2009  |  Septembar 2009  |  August 2009  |  Juli 2009  |  Juni 2009  |  Maj 2009  |  April 2009  |  Mart 2009  |  Februar 2009  |  Januar 2009