• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Septembar 2008 - Federacija BiH

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENIM LICIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
PREGLED PO KANTONIMA ZA MJESEC SEPTEMBAR 2008.
Pokazatelji
F BIH
USK
PK
TK
ZDK
BPK
SBK
HNK
ZHK
KS
LK

1.

Broj zaposlenih -august2008

433.049 34.856 5.374 83.362 73.574 4.872 38.037 42.883 13.082 119.271 9.738

2.

Lica koja traže zaposlenje - UKUPNO

334.650 35.793 5.282 85.670 60.956 4.024 36.139 28.589 8.206 61.526 8.465

2.1

Žene

172.298 17.740 2.126 44.037 30.961 2.127 15.673 13.640 4.211 37.973 3.810

3.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

171.101 17.389 2.123 48.821 34.070 423 19.045 12.847 4.385 27.913 4.085

4.

Stručna lica

203.855 18.149 2.828 51.865 36.238 2.279 21.083 20.763 6.445 38.257 5.948

5.

Nestručna lica

130.795 17.644 2.454 33.805 24.718 1.745 15.056 7.826 1.761 23.269 2.517

6.

Prijavljeni na evidenciju u toku mjesaca

8.528 952 151 1.833 1.658 121 809 705 208 1.868 223

7.

Zaposleni sa evidencije

6.194 721 95 1.873 929 85 553 496 242 1.093 107

8.

Prekinut radni odnos

1.111 54 15 534 156 0 45 69 8 216 14

9.

Brisani sa evidencije u toku mjeseca

11.989 1.601 174 2.579 2.242 157 1.519 1.188 434 1.799 296

10.

Prijave o potrebama za radnicima

2.492 553 0 1.669 0 0 76 20 0 174 0

11.

Realizovane prijave o potrebama za radnicima

3.946 565 95 1.565 649 58 391 71 47 505 0

12.

Korisnici novčane naknade

5.342 302 60 918 1.383 47 483 555 130 1.377 87

13.

Korisnici zdravstvene zastite

187.787 19.629 2.786 47.412 41.549 1.806 12.744 17.006 4.410 36.020 4.425

14.

Demobilisani vojni obveznici

76.995 6.538 2.042 18.572 13.472 1.089 12.601 8.407 1.436 10.858 1.980

 

 

Arhiva 2008

Decembar 2008  |  Novembar 2008  |  Oktobar 2008  |  Septembar 2008  |  August 2008  |  Juli 2008  |  Juni 2008  |  Maj 2008  |  April 2008  |  Mart 2008  |  Februar 2008  |  Januar 2008