• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Septembar 2007 - Federacija BiH

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENIM LICIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
PREGLED PO KANTONIMA ZA MJESEC SEPTEMBAR 2007.
Pokazatelji F BIH USK PK TK ZDK BPK SBK HNK ZHK KS LK

1.

Broj zaposlenih - august 2007

408.343 32.300 6.572 75.456 68.681 4.566 39.231 43.319 15.129 100.956 11.033

2.

Lica koja traže zaposlenje - UKUPNO

371.017 41.195 7.010 90.277 68.788 4.375 42.064 31.189 10.455 66.421 9.243

2.1

Žene

180.315 18.258 2.609 43.103 32.581 2.268 17.645 14.558 5.079 40.155 4.059

3.

Stručna lica

199.105 21.838 2.822 54.646 39.770 77 23.680 14.554 5.740 31.335 4.643

4.

Nestručna lica

229.067 21.372 3.804 56.007 41.419 2.543 25.050 22.749 8.280 41.234 6.609

5.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

141.950 19.823 3.206 34.270 27.369 1.832 17.014 8.440 2.175 25.187 2.634

6.

Prijavljeni na evidenciju u toku mjesaca

9.788 1.006 123 3.052 1.514 108 1.003 759 227 1.825 171

7.

Zaposleni sa evidencije

4.552 301 46 1.898 486 119 352 213 71 1.013 53

8.

Prekinut radni odnos

1.302 89 22 677 163 0 73 34 14 217 13

9.

Brisani sa evidencije u toku mjeseca

8.656 841 66 2.749 1.449 471 771 381 133 1.622 173

10.

Prijave o potrebama za radnicima

2.603 310 0 1.966 0 0 69 0 0 258 0

11.

Realizovane prijave o potrebama za radnicima

3.334 305 79 1.645 618 38 252 18 15 364 0

12.

Korisnici novčane naknade

5.495 436 47 1.264 1.102 39 382 590 64 1.505 66

13.

Korisnici zdravstvene zastite

208.475 22.929 3.212 51.143 48.504 2.038 14.449 18.159 5.293 38.075 4.673

14.

Demobilisani vojni obveznici

85.970 8.087 2.701 20.671 15.639 1.140 13.607 8.854 1.231 11.932 2.108

 

 

Arhiva 2007

Decembar 2007  |  Novembar 2007  |  Oktobar 2007  |  Septembar 2007  |  August 2007  |  Juli 2007  |  Juni 2007  |  Maj 2007  |  April 2007  |  Mart 2007  |  Februar 2007  |  Januar 2007