• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Septembar 2006 - Federacija BiH

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENIM LICIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
PREGLED PO KANTONIMA ZA MJESEC SEPTEMBAR 2006.
Pokazatelji F BIH USK PK TK ZDK BPK SBK HNK ZHK KS LK

1.

Broj zaposlenih avgust 2006

389.849

31.337

6.310

71.287

66.645

4.240

36.799

41.780

14.569

95.372

10.410

2.

Lica koja traže zaposlenj - UKUPNO

359.177

38.757

5.984

87.061

69.729

4.741

39.550

28.011

8.846

68.430

8.068

2.1

Žene

171.062

17.218

2.484

37.576

31.954

2.436

16.505

13.469

4.656

41.004

3.760

3.

Stručna lica

174.642

22.734

2.603

25.728

41.521

2.927

23.233

13.853

4.888

32.810

4.345

4.

Nestručna lica

229.876

20.834

3.519

58.270

42.704

2.801

24.712

20.784

7.107

43.112

6.033

5.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

129.301

17.923

2.465

28.791

27.025

1.940

14.838

7.227

1.739

25.318

2.035

6.

Prijavljeni na evidenciju u toku mjesaca

8.496

989

98

1.938

1.414

70

928

776

294

1.883

106

7.

Zaposleni sa evidencije

4.024

294

73

1.373

592

40

318

203

8

1.052

71

8.

Prekinut radni odnos

1.099

18

70

448

169

1

52

83

6

248

4

9.

Brisani sa evidencije u toku mjeseca

7.443

754

84

2.033

1.371

90

673

397

44

1.747

250

10.

Prijave o potrebama za radnicima

1.344

234

88

808

0

0

20

4

0

181

9

11.

Realizovane prijave o potrebama za radnicima

2.564

254

74

914

555

40

213

14

0

482

18

12.

Korisnici novčane naknade

5.745

348

49

1.653

1.037

55

381

519

26

1.624

53

13.

Korisnici zdravstvene zastite

213.298

23.138

3.153

54.499

49.027

2.476

14.649

17.910

4.278

39.841

4.327

14.

Demobilisani vojni obveznici

59.750

4.570

1.539

17.820

13.581

879

7.762

4.873

248

7.875

603

 

 

Arhiva 2006

Decembar 2006  |  Novembar 2006  |  Oktobar 2006  |  Septembar 2006  |  August 2006  |  Juli 2006  |  Juni 2006  |  Maj 2006  |  April 2006  |  Mart 2006  |  Februar 2006  |  Januar 2006