• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Septembar 2005 - Federacija BiH

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENIM LICIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
PREGLED PO KANTONIMA ZA MJESEC SEPTEMBAR 2005.
Pokazatelji F BIH USK PK TK ZDK BPK SBK HNK ZHK KS LK

1.

Broj zaposlenih

387.558

32.105

6.103

70.402

67.289

4.313

36.113

41.840

14.435

93.808

10.050

2.

Lica koja traže zaposlenj - UKUPNO

345.691

35.740

5.954

84.106

66.815

4.660

38.670

27.141

7.985

66.788

7.832

2.1

Žene

162.152

15.849

2.349

35.043

29.979

2.314

15.864

12.814

4.206

40.076

3.658

3.

Stručna lica

219.293

19.027

3.413

55.986

40.554

2.789

23.748

20.024

6.394

41.472

5.886

4.

Nestručna lica

126.398

16.713

2.541

28.120

26.261

1.871

14.922

7.117

1.591

25.316

1.946

5.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

170.525

20.629

2.689

27.001

40.066

2.767

22.695

13.426

4.519

32.237

4.496

6.

Prijavljeni na evidenciju u toku mjesaca

8.614

930

113

1.956

1.681

134

839

649

220

1.880

212

7.

Zaposleni sa evidencije

3.031

247

53

847

448

2

331

149

75

826

53

8.

Prekinut radni odnos

1.150

38

33

480

290

3

44

36

0

186

40

9.

Brisani sa evidencije u toku mjeseca

6.948

635

107

1.601

1.322

78

998

394

100

1.610

103

10.

Prijave o potrebama za radnicima

1.486

180

88

491

308

1

161

41

91

90

35

11.

Realizovane prijave o potrebama za radnicima

1.908

174

54

664

545

1

281

52

64

39

34

12.

Korisnici novčane naknade

5.281

343

31

1.076

945

91

297

732

177

1.486

103

13.

Korisnici zdravstvene zastite

206.590

22.423

3.118

52.988

47.007

2.429

14.440

17.007

4.911

37.977

4.290

14.

Demobilisani vojni obveznici

60.724

4.542

1.695

17.859

14.122

851

7.684

5.270

323

7.693

685

Broj zaposlenih u MO i MUP 11100.

 

 

Arhiva 2005

Decembar 2005  |  Novembar 2005  |  Oktobar 2005  |  Septembar 2005  |  August 2005  |  Juli 2005  |  Juni 2005  |  Maj 2005  |  April 2005  |  Mart 2005  |  Februar 2005  |  Januar 2005