• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Septembar 2004 - Federacija BiH

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENIM LICIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
PREGLED PO KANTONIMA ZA MJESEC SEPTEMBAR 2004.
Pokazatelji F BIH USK PK TK ZDK BPK SBK HNK ZHK KS K10

1.

Broj zaposlenih

387.651

32.776

5.841

70.179

69.072

4.281

65.904

41.710

13.937

90.602

10.349

2.

Lica koja traže zaposlenj - UKUPNO

321.093

32.134

5.584

79.581

62.395

4.344

34.831

25.087

7.173

62.631

7.333

2.1

Žene

147.485

13.996

2.075

32.017

27.080

2.041

13.755

11.753

3.670

37.654

3.444

3.

Stručna lica

163.644

19.741

2.583

28.802

38.415

2.460

20.199

12.527

4.124

30.505

4.288

4.

Nestručna lica

200.746

16.746

3.209

52.273

37.153

2.610

21.223

18.375

5.732

37.928

5.497

5.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

120.347

15.388

2.375

27.308

25.242

1.734

13.608

6.712

1.441

24.703

1.836

6.

Prijavljeni na evidenciju u toku mjesaca

8.756

825

114

2.079

1.720

93

1.038

672

195

1.874

146

7.

Zaposleni sa evidencije

1.857

134

33

461

384

2

192

86

46

499

20

8.

Prekinut radni odnos

1.138

27

21

612

208

1

34

30

3

177

25

9.

Brisani sa evidencije u toku mjeseca

1.857

134

33

461

384

2

192

86

46

499

20

10.

Prijave o potrebama za radnicima

1.267

203

80

294

189

0

202

75

76

120

28

11.

Realizovane prijave o potrebama za radnicima

1.284

154

46

351

371

0

148

42

43

112

17

12.

Korisnici novčane naknade

4.650

177

40

1.230

765

50

366

605

62

1.276

79

13.

Korisnici zdravstvene zastite

190.803

20.017

2.911

49.308

42.944

2.307

15.974

15.463

4.567

33.545

3.767

14.

Demobilisani vojni obveznici

62.489

4.566

1.733

18.460

14.498

1.057

8.146

5.510

358

7.412

749

 

 

Arhiva 2004

Decembar 2004  |  Novembar 2004  |  Oktobar 2004  |  Septembar 2004  |  August 2004  |  Juli 2004  |  Juni 2004  |  Maj 2004  |  April 2004  |  Mart 2004  |  Februar 2004  |  Januar 2004