• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Septembar 2003 - Federacija BiH

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENIM LICIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
PREGLED PO KANTONIMA ZA MJESEC SEPTEMBAR 2003.
Pokazatelji

FBIH

USK

PK

TK

ZDK

BPK

SBK

HNK

ZHK

KS

K10

Broj zaposlenih

388.094

31.548

5.728

69.402

67.727

4.066

35.150

41.648

13.470

86.413

9.942

Lica koja traže zaposlenj - UKUPNO

302.271

30.112

5.295

75.461

59.763

3.950

31.373

23.652

6.380

59.331

6.954

Žene

138.406

13.345

1.929

29.574

25.530

1.772

12.842

11.220

3.286

35.981

3.333

Stručna lica

185.770

15.117

3.014

48.788

35.010

2.279

18.951

17.372

5.099

34.953

5.187

Nestručna lica

116.499

14.995

2.281

26.673

24.753

1.671

12.422

6.278

1.281

24.378

1.767

Lica koja traže zaposlenje prvi put

155.457

18.624

2.493

28.110

37.105

2.220

18.916

12.235

3.660

29.024

4.070

Prijavljeni na evidenciju u toku mjesaca

9.990

1019

87

2.508

1.813

138

1032

695

243

2.230

225

Zaposleni sa evidencije

2.421

238

29

827

399

0

209

84

26

575

34

Prekinut radni odnos

949

27

26

547

242

2

28

1

1

35

50

Brisani sa evidencije u toku mjeseca

6.128

662

46

1.817

1.215

43

586

186

44

1.453

76

Prijave o potrebama za radnicima

1.577

230

63

691

287

0

135

15

66

22

68

Realizovane prijave o potrebama za radnicima

1.728

251

46

607

442

0

203

72

31

15

61

Korisnici novčane naknade

4.013

198

39

897

680

47

308

479

25

1.275

65

Korisnici zdravstvene zastite

177.596

18.433

2.543

46.796

40.941

2.220

14.830

13.404

3.783

30.882

3.764

Demobilisani vojni obveznici

62.968

4.696

1.671

18.072

15.355

1.072

7.902

5.578

350

7.399

873

 

 

Arhiva 2003

Decembar 2003  |  Novembar 2003  |  Oktobar 2003  |  Septembar 2003  |  August 2003  |  Juli 2003  |  Juni 2003  |  Maj 2003  |  April 2003  |  Mart 2003  |  Februar 2003  |  Januar 2003