• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Oktobar 2011 - Federacija BiH

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENIM LICIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
PREGLED PO KANTONIMA ZA MJESEC OKTOBAR 2011.
Pokazatelji
F BIH
USK
PK
TK
ZDK
BPK
SBK
HNK
ZHK
KS
LK

1.

Broj zaposlenih septembar 2011

441.115 32.476 5.749 82.932 71.406 5.624 39.047 44.043 16.070 126.037 9.731

2.

Lica koja traže zaposlenje - UKUPNO

367.975 42.031 5.621 94.529 66.832 3.998 38.628 29.456 9.220 68.915 8.745

2.1

Žene

189.756 20.389 2.403 48.219 33.151 2.157 17.337 15.217 5.072 41.580 4.231

3.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

169.687 18.997 2.498 48.236 33.142 319 18.386 12.299 4.194 28.043 3.573

4.

Stručna lica

240.513 23.392 3.300 61.051 43.094 2.343 24.711 22.310 7.636 46.338 6.338

5.

Nestručna lica

127.462 18.639 2.321 33.478 23.738 1.655 13.917 7.146 1.584 22.577 2.407

6.

Prijavljeni na evidenciju u toku mjesaca

9.301 966 171 2.375 1.700 102 729 699 280 2.095 184

7.

Zaposleni sa evidencije

4.704 312 69 1.098 886 132 447 512 60 1.127 61

8.

Prekinut radni odnos

2.352 314 31 836 328 4 57 391 15 347 29

9.

Brisani sa evidencije u toku mjeseca

8.838 851 179 1.935 1.797 214 940 800 167 1.802 153

10.

Prijave o potrebama za radnicima

1.328 189 0 903 46 0 63 20 0 107 0

11.

Realizovane prijave u toku mjeseca

2.308 206 75 870 613 95 342 66 22 17 2

12.

Korisnici novčane naknade

7.775 853 101 1.676 1.302 131 784 716 248 2.013 161

13.

Korisnici zdravstvene zastite

222.637 24.183 3.301 56.020 47.494 1.670 11.416 19.866 5.874 47.564 5.249

14.

Demobilisani vojni obveznici

67.903 6.202 1.765 17.419 12.887 850 10.820 5.971 926 9.669 1.394

 

 

Arhiva 2011

Decembar 2011  |  Novembar 2011  |  Oktobar 2011  |  Septembar 2011  |  August 2011  |  Juli 2011  |  Juni 2011  |  Maj 2011  |  April 2011  |  Mart 2011  |  Februar 2011  |  Januar 2011