• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Oktobar 2010 - Federacija BiH

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENIM LICIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
PREGLED PO KANTONIMA ZA MJESEC OKTOBAR 2010.
Pokazatelji
F BIH
USK
PK
TK
ZDK
BPK
SBK
HNK
ZHK
KS
LK

1.

Broj zaposlenih septembar 2010

422.576 32.251 5.131 81.074 69.028 4.967 36.789 42.204 15.012 118.638 9.482

2.

Lica koja traže zaposlenje - UKUPNO

363.411 40.583 5.673 92.128 67.152 4.248 38.034 29.719 9.113 68.121 8.640

2.1

Žene

186.606 19.748 2.280 46.937 32.958 2.257 17.014 15.144 4.928 41.227 4.113

3.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

141.085 17.674 2.529 47.463 33.776 370 18.351 12.579 4.466 203 3.674

4.

Stručna lica

234.249 22.253 3.290 58.527 42.833 2.538 23.941 22.274 7.400 45.025 6.168

5.

Nestručna lica

129.162 18.330 2.383 33.601 24.319 1.710 14.450 7.445 1.713 23.096 2.472

6.

Prijavljeni na evidenciju u toku mjesaca

7.684 865 145 1.792 1.194 78 650 610 158 1.970 154

7.

Zaposleni sa evidencije

4.077 274 53 1.009 928 45 366 327 70 915 115

8.

Prekinut radni odnos

1.300 211 13 637 164 30 64 158 10 2 11

9.

Brisani sa evidencije u toku mjeseca

7.417 747 101 1.639 1.668 98 687 668 217 1.512 179

10.

Prijave o potrebama za radnicima

1.186 202 0 838 0 5 37 104 0 0 0

11.

Realizovane prijave u toku mjeseca

2.226 215 68 752 741 5 268 158 17 0 13

12.

Korisnici novčane naknade

7.298 636 152 1.585 2.406 107 807 846 462 7 119

13.

Korisnici zdravstvene zastite

166.003 22.556 3.362 53.156 45.701 1.817 10.280 18.702 5.410 205 4.716

14.

Demobilisani vojni obveznici

58.697 4.894 1.972 17.760 13.213 0 11.380 6.596 1.179 96 1.607

 

 

Arhiva 2010

Decembar 2010  |  Novembar 2010  |  Oktobar 2010  |  Septembar 2010  |  August 2010  |  Juli 2010  |  Juni 2010  |  Maj 2010  |  April 2010  |  Mart 2010  |  Februar 2010  |  Januar 2010