• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Oktobar 2009 - Federacija BiH

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENIM LICIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
PREGLED PO KANTONIMA ZA MJESEC OKTOBAR 2009.
Pokazatelji
F BIH
USK
PK
TK
ZDK
BPK
SBK
HNK
ZHK
KS
LK

1.

Broj zaposlenih

425.933 32.592 5.099 81.957 70.713 4.934 37.321 41.821 14.665 118.988 9.843

2.

Lica koja traže zaposlenje - UKUPNO

351.444 38.294 5.637 88.360 65.104 4.195 37.196 29.406 9.114 65.755 8.383

2.1

Žene

181.275 18.930 2.244 45.278 32.521 2.242 16.675 14.523 4.924 39.990 3.948

3.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

168.738 16.837 2.495 46.978 33.584 395 18.451 12.844 4.708 28.722 3.724

4.

Stručna lica

222.336 20.540 3.117 55.313 40.679 2.443 22.763 21.754 7.284 42.517 5.926

5.

Nestručna lica

129.108 17.754 2.520 33.047 24.425 1.752 14.433 7.652 1.830 23.238 2.457

6.

Prijavljeni na evidenciju u toku mjesaca

8.603 847 117 1.847 1.602 99 797 590 151 2.344 209

7.

Zaposleni sa evidencije

3.822 359 71 914 541 60 324 550 66 861 76

8.

Prekinut radni odnos

1.846 260 20 742 204 38 70 188 11 288 25

9.

Brisani sa evidencije u toku mjeseca

7.931 801 131 2.174 1.313 126 837 836 167 1.416 130

10.

Prijave o potrebama za radnicima

1.350 289 0 804 0 17 44 27 0 169 0

11.

Realizovane prijave u toku mjeseca

2.552 308 70 754 461 17 267 256 18 399 2

12.

Korisnici novčane naknade

9.169 910 138 2.100 2.057 71 763 757 180 2.059 134

13.

Korisnici zdravstvene zastite

198.012 20.773 3.211 50.754 44.256 1.785 9.611 18.073 4.989 40.076 4.484

14.

Demobilisani vojni obveznici

72.635 5.983 2.090 17.345 13.261 889 11.843 7.621 1.313 10.548 1.742

 

 

Arhiva 2009

Decembar 2009  |  Novembar 2009  |  Oktobar 2009  |  Septembar 2009  |  August 2009  |  Juli 2009  |  Juni 2009  |  Maj 2009  |  April 2009  |  Mart 2009  |  Februar 2009  |  Januar 2009