• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Oktobar 2008 - Federacija BiH

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENIM LICIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
PREGLED PO KANTONIMA ZA MJESEC OKTOBAR 2008.
Pokazatelji
F BIH
USK
PK
TK
ZDK
BPK
SBK
HNK
ZHK
KS
LK

1.

Broj zaposlenih -septembar 2008

433.691 34.970 5.330 83.393 73.583 4.916 38.182 42.804 13.150 119.665 9.698

2.

Lica koja traže zaposlenje - UKUPNO

332.897 35.535 5.398 85.433 60.511 4.021 35.678 28.420 8.304 61.035 8.562

2.1

Žene

171.996 17.776 2.120 44.015 30.792 2.146 15.547 13.612 4.307 37.767 3.914

3.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

169.816 17.145 2.325 48.531 33.634 455 18.616 12.755 4.473 27.762 4.120

4.

Stručna lica

203.181 18.066 2.854 51.848 36.054 2.277 20.836 20.640 6.549 38.071 5.986

5.

Nestručna lica

129.716 17.469 2.544 33.585 24.457 1.744 14.842 7.780 1.755 22.964 2.576

6.

Prijavljeni na evidenciju u toku mjesaca

8.594 896 347 1.664 1.499 115 977 576 279 1.981 260

7.

Zaposleni sa evidencije

3.951 355 66 1.137 384 58 379 399 61 1.026 86

8.

Prekinut radni odnos

1.371 104 37 649 182 0 69 58 12 253 7

9.

Brisani sa evidencije u toku mjeseca

10.347 1.154 231 1.901 1.944 118 1.438 745 181 2.472 163

10.

Prijave o potrebama za radnicima

1.915 304 0 1.089 0 0 62 2 0 458 0

11.

Realizovane prijave o potrebama za radnicima

2.790 304 76 1.004 519 31 273 81 25 476 1

12.

Korisnici novčane naknade

5.310 357 75 1.005 1.236 45 472 592 120 1.319 89

13.

Korisnici zdravstvene zastite

187.251 19.365 2.868 47.328 41.336 1.791 12.567 17.036 4.514 36.024 4.422

14.

Demobilisani vojni obveznici

76.290 6.466 2.206 18.355 13.341 1.077 12.458 8.313 1.410 10.697 1.967

 

 

Arhiva 2008

Decembar 2008  |  Novembar 2008  |  Oktobar 2008  |  Septembar 2008  |  August 2008  |  Juli 2008  |  Juni 2008  |  Maj 2008  |  April 2008  |  Mart 2008  |  Februar 2008  |  Januar 2008