• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Oktobar 2007 - Federacija BiH

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENIM LICIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
PREGLED PO KANTONIMA ZA MJESEC OKTOBAR 2007.
Pokazatelji F BIH USK PK TK ZDK BPK SBK HNK ZHK KS LK

1.

Broj zaposlenih - septembar 2007

409.897
32.475
6.651
75.591
68.743
4.516
39.255
43.743
15.132
101.641
11.050

2.

Lica koja traže zaposlenje - UKUPNO

371.342
41.190
7.062
90.564
68.639
4.383
42.231
31.269
10.460
66.239
9.305

2.1

Žene

181.029
18.350
2.692
43.503
32.612
2.283
17.685
14.565
5.102
40.134
4.103

3.

Stručna lica

199.389
21.613
2.794
55.573
39.491
78
23.644
14.556
5.712
31.277
4.651

4.

Nestručna lica

228.744
21.259
3.800
55.937
41.237
2.548
25.111
22.785
8.265
41.146
6.656

5.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

142.598
19.931
3.262
34.627
27.402
1.835
17.120
8.484
2.195
25.093
2.649

6.

Prijavljeni na evidenciju u toku mjesaca

8.906
886
149
2.284
1.743
125
928
639
201
1.794
157

7.

Zaposleni sa evidencije

4.327
324
24
1.307
687
46
356
405
104
1.005
69

8.

Prekinut radni odnos

1.320
81
10
666
196
0
51
41
6
259
10

9.

Brisani sa evidencije u toku mjeseca

8.581
891
97
1.997
1.892
117
761
559
196
1.976
95

10.

Prijave o potrebama za radnicima

2.028
218
0
1.350
0
0
80
14
0
366
0

11.

Realizovane prijave o potrebama za radnicima

2.622
268
22
1.054
495
0
248
43
11
480
1

12.

Korisnici novčane naknade

5.425
378
50
1.242
1.219
50
377
535
64
1.449
61

13.

Korisnici zdravstvene zastite

207.977
22.962
3.226
51.318
47.560
2.037
14.429
18.211
5.331
38.206
4.697

14.

Demobilisani vojni obveznici

87.080
8.187
2.716
21.483
15.736
1.137
13.708
8.940
1.232
11.836
2.105

 

 

Arhiva 2007

Decembar 2007  |  Novembar 2007  |  Oktobar 2007  |  Septembar 2007  |  August 2007  |  Juli 2007  |  Juni 2007  |  Maj 2007  |  April 2007  |  Mart 2007  |  Februar 2007  |  Januar 2007