• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Oktobar 2006 - Federacija BiH

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENIM LICIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
PREGLED PO KANTONIMA ZA MJESEC OKTOBAR 2006.
Pokazatelji F BIH USK PK TK ZDK BPK SBK HNK ZHK KS LK

1.

Broj zaposlenih avgust 2006

390.076

31.122

6.317

71.470

66.745

4.242

36.898

41.759

14.566

95.472

10.385

2.

Lica koja traže zaposlenje - UKUPNO

360.049

39.043

5.997

86.515

70.266

4.734

39.989

28.147

8.813

68.414

8.131

2.1

Žene

171.676

17.324

2.495

37.448

32.291

2.446

16.704

13.530

4.667

40.993

3.778

3.

Stručna lica

184.276

22.946

2.597

34.770

41.805

2.922

23.373

13.866

4.876

32.765

4.356

4.

Nestručna lica

229.992

20.957

3.525

57.782

43.055

2.791

24.864

20.849

7.069

43.008

6.092

5.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

130.057

18.086

2.472

28.733

27.211

1.943

15.125

7.298

1.744

25.406

2.039

6.

Prijavljeni na evidenciju u toku mjesaca

7.801

886

82

1.450

1.410

64

1.115

703

148

1.774

169

7.

Zaposleni sa evidencije

3.700

366

44

1.188

460

26

296

193

19

1.097

11

8.

Prekinut radni odnos

996

36

40

430

159

3

30

40

10

244

4

9.

Brisani sa evidencije u toku mjeseca

6.929

600

69

1.996

873

71

676

567

181

1.790

106

10.

Prijave o potrebama za radnicima

1.868

259

57

1.333

0

0

21

2

0

187

9

11.

Realizovane prijave o potrebama za radnicima

2.404

260

54

1.063

311

26

160

25

1

490

14

12.

Korisnici novčane naknade

5.620

302

52

1.670

1.092

55

347

570

39

1.440

53

13.

Korisnici zdravstvene zastite

215.952

23.139

3.159

54.520

50.603

2.492

14.655

17.973

5.238

39.955

4.218

14.

Demobilisani vojni obveznici

60.114

4.601

1.536

17.770

13.605

889

7.926

4.911

249

8.023

604

 

 

Arhiva 2006

Decembar 2006  |  Novembar 2006  |  Oktobar 2006  |  Septembar 2006  |  August 2006  |  Juli 2006  |  Juni 2006  |  Maj 2006  |  April 2006  |  Mart 2006  |  Februar 2006  |  Januar 2006