• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Oktobar 2005 - Federacija BiH

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENIM LICIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
PREGLED PO KANTONIMA ZA MJESEC OKTOBAR 2005.
Pokazatelji F BIH USK PK TK ZDK BPK SBK HNK ZHK KS LK

1.

Broj zaposlenih

387.096

32.029

6.117

70.499

67.268

4.290

36.104

41.775

14.288

93.590

10.036

2.

Lica koja traže zaposlenj - UKUPNO

346.294

35.946

5.982

83.904

67.219

4.697

38.410

27.094

8.034

67.168

7.840

2.1

Žene

162.436

15.883

2.371

34.957

30.151

2.337

15.791

12.822

4.239

40.219

3.666

3.

Stručna lica

219.860

19.199

3.434

55.790

40.839

2.809

23.623

19.991

6.431

41.861

5.883

4.

Nestručna lica

126.434

16.747

2.548

28.114

26.380

1.888

14.787

7.103

1.603

25.307

1.957

5.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

170.096

20.758

2.722

26.256

40.302

2.795

22.557

13.387

4.523

32.282

4.514

6.

Prijavljeni na evidenciju u toku mjesaca

7.644

846

93

1.684

1.478

91

736

532

145

1.923

116

7.

Zaposleni sa evidencije

3.167

243

50

1.001

458

32

308

250

62

705

58

8.

Prekinut radni odnos

1.149

45

42

445

230

0

40

31

0

287

29

9.

Brisani sa evidencije u toku mjeseca

7.041

640

65

1.886

1.074

54

996

579

96

1.543

108

10.

Prijave o potrebama za radnicima

1.313

131

98

476

351

2

118

24

39

33

41

11.

Realizovane prijave o potrebama za radnicima

1.830

134

69

655

552

31

213

68

32

33

43

12.

Korisnici novčane naknade

5.328

333

32

1.192

953

87

300

650

115

1.591

75

13.

Korisnici zdravstvene zastite

208.179

22.593

3.117

53.333

47.431

2.477

14.433

17.046

4.943

38.500

4.306

14.

Demobilisani vojni obveznici

60.445

4.560

1.685

17.745

14.043

955

7.563

5.184

321

7.708

681

Broj zaposlenih u MO i MUP 11100.

 

 

Arhiva 2005

Decembar 2005  |  Novembar 2005  |  Oktobar 2005  |  Septembar 2005  |  August 2005  |  Juli 2005  |  Juni 2005  |  Maj 2005  |  April 2005  |  Mart 2005  |  Februar 2005  |  Januar 2005