• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Oktobar 2004 - Federacija BiH

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENIM LICIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
PREGLED PO KANTONIMA ZA MJESEC OKTOBAR 2004.
Pokazatelji F BIH USK PK TK ZDK BPK SBK HNK ZHK KS K10

1.

Broj zaposlenih

376.585

33.023

5.963

70.599

69.137

4.278

35.942

41.774

13.994

91.479

10.396

2.

Lica koja traže zaposlenj - UKUPNO

323.537

32.432

5.600

79.622

62.676

4.470

35.333

25.226

7.288

63.425

7.465

2.1

Žene

149.265

14.136

2.113

32.223

27.462

2.120

14.073

11.835

3.740

38.077

3.486

3.

Stručna lica

164.504

19.779

2.562

28.388

38.597

2.552

20.603

12.640

4.108

30.893

4.382

4.

Nestručna lica

202.952

16.971

3.197

52.453

37.476

2.715

21.562

18.555

5.842

38.565

5.616

5.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

120.585

15.461

2.403

27.169

25.200

1.755

13.771

6.671

1.446

24.860

1.849

6.

Prijavljeni na evidenciju u toku mjesaca

7.465

639

77

1.503

1.552

106

760

514

115

2.010

189

7.

Zaposleni sa evidencije

2.693

213

54

835

507

5

192

122

59

663

43

8.

Prekinut radni odnos

1.087

42

39

365

283

0

26

31

1

222

78

9.

Brisani sa evidencije u toku mjeseca

2.693

213

54

835

507

5

192

122

59

663

43

10.

Prijave o potrebama za radnicima

1.466

136

87

687

268

0

83

32

44

106

23

11.

Realizovane prijave o potrebama za radnicima

1.759

192

55

617

540

4

135

83

40

60

33

12.

Korisnici novčane naknade

4.989

269

47

1.498

671

65

318

854

76

1.107

84

13.

Korisnici zdravstvene zastite

194.999

20.506

2.987

50.523

43.557

2.413

16.062

15.815

4.667

34.510

3.959

14.

Demobilisani vojni obveznici

62.227

4.543

1.710

18.207

14.257

1.048

8.090

5.407

787

7.465

713

 

 

Arhiva 2004

Decembar 2004  |  Novembar 2004  |  Oktobar 2004  |  Septembar 2004  |  August 2004  |  Juli 2004  |  Juni 2004  |  Maj 2004  |  April 2004  |  Mart 2004  |  Februar 2004  |  Januar 2004