• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Oktobar 2003 - Federacija BiH

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENIM LICIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
PREGLED PO KANTONIMA ZA MJESEC OKTOBAR 2003.
Pokazatelji

FBIH

USK

PK

TK

ZDK

BPK

SBK

HNK

ZHK

KS

K10

Broj zaposlenih

Lica koja traže zaposlenj - UKUPNO

303.054

30.127

5.322

75.316

59.748

4.008

31.582

23.890

6.392

59.646

7.023

Žene

139.650

13.350

1.942

29.650

25.771

1.813

12.957

11.331

3.322

36.155

3.359

Stručna lica

156.159

18.626

2.491

27.741

36.765

2.257

19.054

12.381

3.658

29.011

4.175

Nestručna lica

186.159

15.097

3.030

48.674

34.913

2.318

19.098

17.543

5.088

35.165

5.233

Lica koja traže zaposlenje prvi put

116.895

15.030

2.292

26.642

24.835

1.690

12.484

6.347

1.304

24.481

1.790

Prijavljeni na evidenciju u toku mjesaca

7.639

631

94

1.588

1.807

86

740

666

171

1.725

126

Zaposleni sa evidencije

2,359

204

41

728

379

1

159

93

91

630

33

Prekinut radni odnos

1.114

40

91

504

369

0

30

16

4

35

25

Brisani sa evidencije u toku mjeseca

6,883

616

72

1.733

1.822

28

546

428

167

1.410

61

Prijave o potrebama za radnicima

1,221

147

83

455

209

1

74

9

117

26

100

Realizovane prijave o potrebama za radnicima

1.516

180

50

479

420

1

169

28

82

39

68

Korisnici novčane naknade

4.660

190

40

1.229

674

51

275

400

38

1.673

90

Korisnici zdravstvene zastite

179,055

18.524

2.573

47.113

40.960

2.244

14.857

14.010

3.844

31.162

3.768

Demobilisani vojni obveznici

65.572

4.668

1686

17.971

15.110

1.074

7890

5685

350

7.264

874

 

 

Arhiva 2003

Decembar 2003  |  Novembar 2003  |  Oktobar 2003  |  Septembar 2003  |  August 2003  |  Juli 2003  |  Juni 2003  |  Maj 2003  |  April 2003  |  Mart 2003  |  Februar 2003  |  Januar 2003