• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Novembar 2011 - Federacija BiH

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENIM LICIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
PREGLED PO KANTONIMA ZA MJESEC NOVEMBAR 2011.
Pokazatelji
F BIH
USK
PK
TK
ZDK
BPK
SBK
HNK
ZHK
KS
LK

1.

Broj zaposlenih oktobar 2011

442.021 32.450 5.752 83.784 71.388 5.738 38.868 44.142 16.107 126.080 9.712

2.

Lica koja traže zaposlenje - UKUPNO

368.922 42.241 5.598 94.723 66.770 3.909 38.761 29.603 9.264 69.319 8.734

2.1

Žene

190.092 20.424 2.397 48.330 33.036 2.110 17.369 15.357 5.074 41.763 4.232

3.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

169.473 18.898 2.486 48.132 32.983 312 18.381 12.302 4.207 28.226 3.546

4.

Stručna lica

241.343 23.469 3.299 61.221 43.039 2.291 24.824 22.436 7.674 46.747 6.343

5.

Nestručna lica

127.579 18.772 2.299 33.502 23.731 1.618 13.937 7.167 1.590 22.572 2.391

6.

Prijavljeni na evidenciju u toku mjesaca

8.123 1.036 116 1.855 1.367 107 775 678 182 1.854 153

7.

Zaposleni sa evidencije

3.653 334 53 825 728 100 364 271 69 856 53

8.

Prekinut radni odnos

2.240 415 18 794 226 8 76 437 15 240 11

9.

Brisani sa evidencije u toku mjeseca

7.176 826 139 1.661 1.429 196 642 531 138 1.450 164

10.

Prijave o potrebama za radnicima

1.164 268 5 695 2 0 67 15 0 112 0

11.

Realizovane prijave u toku mjeseca

2.030 297 59 639 620 76 272 32 12 23 0

12.

Korisnici novčane naknade

7.807 911 105 1.484 1.274 230 687 651 268 2.050 161

13.

Korisnici zdravstvene zastite

224.038 24.352 3.292 56.295 47.628 1.624 11.547 20.032 5.940 48.015 5.313

14.

Demobilisani vojni obveznici

67.844 6.227 1.754 17.389 12.876 839 10.808 5.962 925 9.679 1.385

 

 

Arhiva 2011

Decembar 2011  |  Novembar 2011  |  Oktobar 2011  |  Septembar 2011  |  August 2011  |  Juli 2011  |  Juni 2011  |  Maj 2011  |  April 2011  |  Mart 2011  |  Februar 2011  |  Januar 2011