• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Novembar 2010 - Federacija BiH

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENIM LICIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
PREGLED PO KANTONIMA ZA MJESEC NOVEMBAR 2010.
Pokazatelji
F BIH
USK
PK
TK
ZDK
BPK
SBK
HNK
ZHK
KS
LK

1.

Broj zaposlenih oktobar 2010

426.217 32.418 5.159 81.419 70.905 5.099 37.142 42.645 14.882 118.879 9.669

2.

Lica koja traže zaposlenje - UKUPNO

364.416 40.697 5.680 92.418 67.137 4.267 37.997 29.779 9.185 68.620 8.636

2.1

Žene

187.034 19.744 2.288 47.018 32.871 2.271 17.009 15.192 4.989 41.508 4.144

3.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

166.359 17.893 2.513 47.505 33.640 372 2.129 12.651 4.493 41.508 3.655

4.

Stručna lica

235.253 22.307 3.293 58.734 42.856 2.553 23.961 22.360 7.478 45.523 6.188

5.

Nestručna lica

129.163 18.390 2.387 33.684 24.281 1.714 14.036 7.419 1.707 23.097 2.448

6.

Prijavljeni na evidenciju u toku mjesaca

7.253 903 143 1.617 1.180 74 601 564 181 1.815 175

7.

Zaposleni sa evidencije

2.902 246 50 730 502 37 293 224 39 735 46

8.

Prekinut radni odnos

1.324 277 15 613 153 40 0 174 13 4 35

9.

Brisani sa evidencije u toku mjeseca

6.248 789 136 1.327 1.195 55 638 504 109 1.316 179

10.

Prijave o potrebama za radnicima

1.407 191 0 639 0 12 0 31 0 534 0

11.

Realizovane prijave u toku mjeseca

1.390 202 48 596 426 12 4 86 11 4 1

12.

Korisnici novčane naknade

7.417 667 158 1.252 1.456 141 788 815 179 1.782 179

13.

Korisnici zdravstvene zastite

210.561 22.748 3.388 53.394 45.998 1.832 10.315 18.828 5.470 43.732 4.856

14.

Demobilisani vojni obveznici

68.201 4.872 1.959 17.768 13.242 0 1.129 6.554 1.165 19.928 1.584

 

 

Arhiva 2010

Decembar 2010  |  Novembar 2010  |  Oktobar 2010  |  Septembar 2010  |  August 2010  |  Juli 2010  |  Juni 2010  |  Maj 2010  |  April 2010  |  Mart 2010  |  Februar 2010  |  Januar 2010