• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Novembar 2009 - Federacija BiH

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENIM LICIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
PREGLED PO KANTONIMA ZA MJESEC NOVEMBAR 2009.
Pokazatelji
F BIH
USK
PK
TK
ZDK
BPK
SBK
HNK
ZHK
KS
LK

1.

Broj zaposlenih

425.873 32.582 5.050 82.096 70.539 4.941 37.157 42.061 14.714 118.905 9.828

2.

Lica koja traže zaposlenje - UKUPNO

352.563 38.410 5.657 88.917 65.213 4.185 37.130 29.457 9.116 66.074 8.404

2.1

Žene

181.725 18.922 2.255 45.421 32.566 2.235 16.671 14.619 4.910 40.168 3.958

3.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

168.586 16.760 2.515 47.106 33.552 393 18.303 12.812 4.684 28.755 3.706

4.

Stručna lica

223.132 20.619 3.129 55.609 40.774 2.439 22.725 21.788 7.278 42.830 5.941

5.

Nestručna lica

129.431 17.791 2.528 33.308 24.439 1.746 14.405 7.669 1.838 23.244 2.463

6.

Prijavljeni na evidenciju u toku mjesaca

7.785 997 85 1.859 1.411 66 713 528 116 1.845 165

7.

Zaposleni sa evidencije

3.465 342 48 722 510 49 333 304 94 985 78

8.

Prekinut radni odnos

1.881 304 20 717 209 30 71 161 10 349 10

9.

Brisani sa evidencije u toku mjeseca

6.666 881 65 1.302 1.302 76 779 477 114 1.526 144

10.

Prijave o potrebama za radnicima

1.171 285 0 637 0 26 44 70 0 109 0

11.

Realizovane prijave u toku mjeseca

2.231 296 30 570 507 27 237 99 14 447 4

12.

Korisnici novčane naknade

9.025 850 124 2.100 1.958 69 765 739 198 2.072 150

13.

Korisnici zdravstvene zastite

199.588 20.996 3.234 50.871 44.569 1.801 9.731 18.189 4.975 40.700 4.522

14.

Demobilisani vojni obveznici

72.575 5.956 2.085 17.415 13.253 888 11.821 7.561 1.315 10.551 1.730

 

 

Arhiva 2009

Decembar 2009  |  Novembar 2009  |  Oktobar 2009  |  Septembar 2009  |  August 2009  |  Juli 2009  |  Juni 2009  |  Maj 2009  |  April 2009  |  Mart 2009  |  Februar 2009  |  Januar 2009